Mänguteraapia
Mänguteraapia

Mänguteraapia

 • Vanus: 3-12a
 • Asukoht: Kesklinn, Viimsi
 • Kestus: 45-90 min
 • Tugispetsialist: Krista Kalberg
 • Hind: 50-450€

Mänguteraapia

Mäng on lapsele omane viis oma maailma tunnetada. Mäng on võimalus oma sisemaailmaga tegeleda. Mäng on lapse võimalus enda tundeid, soove, vajadusi väljendada ilma sõnadeta, ilma sõnu valimata, ilma küsimusteta.

Mänguteraapia on teraapiavorm, mis on mõeldud just lastega tegelemiseks. See võimaldab leevendada lapse psühholoogilisi ja emotsionaalseid seisundeid ning pakub lapsele võimaluse väljendada oma tundeid ja kogemusi turvalises ja toetavas õhkkonnas.

Mänguteraapia erineb tavamängust – terapeut aitab lapsel läbi mängu lahendada tema jaoks üles kerkinud probleeme. Nende kaudu aitab mänguterapeut lastel väljendada oma tundeid, soove, vajadusi ja mõtteid. Laps ei pea enda väljendamiseks õigeid sõnu otsima või kellegi hukkamõistu kartma.

Mänguteraapia saab lapsele toeks olla erinevate stressitekitavate sündmuste ja kogemuste läbitöötamisel  (nt lahutus, pereprobleemid, õnnetusjuhtumid, lähedase surm, kolimine, hospitaliseerimine, kroonilised haigused, vägivallajuhtumid jm). Mänguteraapia on hea vahend vihaga toimetuleku õpetamisel, käitumis- ja õpiprobleemide puhul, enesehinnangu toetamisel ja tõstmisel ning empaatia arendamisel.

Mänguterapeut kasutab terapeutilisi suhtlemisoskuseid ja erinevaid mänguteraapia meetodeid ning vahendeid - liiva, savimasse, väikeseid kujukesi, mänguasju, käpiknukke, joonistamis- ja maalimisvahendeid, liikumist, muusikat, kostüüme jne.

Tegevusteks on lugude jutustamine, loov visualiseerimine, liikumine, rollimängud, jne.

Mänguteraapia peamine sihtgrupp on lapsed vanuses 3-12 eluaastat.

Teraapia seanss kestab 35-45 minutit olenevalt lapse vanusest. Alla 6 seansi ei tehta, ning toimub 1-2 korda nädalas. Keskmiselt vajab laps 10-15 mänguteraapia seanssi, see sõltub lapsest ja probleemi olemusest.

 Mänguteraapia seansid lapsele

 • Mänguteraapia individuaaltund
  Kestus  45min, hind 50 € (NB! enne lapsega kohtumist toimub alati kohtumine lapsevanemaga ilma lapseta)
  Ühe seansi kestus 60min, hind 50 €
 • Mänguteraapia 5 individuaaltundi 45min, hind 230€
 • Mänguteraapia 10 individuaaltundi 45min, hind 450€

Mänguteraaapia vastuvõtu asukohad:

Tuukri 11, Tallinna kesklinnas
Kraavi tee 1, Viimsis

Mänguterapeut ja eripedagoog Krista Kalberg:

Olen erialalt eripedagoog, kuid pigem tunnen end arengunõustaja ja – toetajana, nii lastele kui täiskasvanutele. Kõige tähtsam, mida olen elult õppinud, on see, et iga inimene on eriline ja terviklik, võibolla väike või suur, võibolla aktiivsem või pasiivsem, kuid just nii isepärane, nagu ta hetkel on.

Oma esimesed kokkupuuted väga eriliste lastega sain ülikoolis 25 aastat tagasi, õppides küll eelkoolipedagoogikat ja psühholoogiat, kuid tehes oma esimese uurimustöö autismi teemadel. Olen järjepanu üle 15 aasta töötanud lasteaedades ja koolis erinevate arenguliste väljakutsetega lastega, olles nii laste arengu toetaja, oskuste õpetaja, lapsevanemate ja õpetajate nõustaja ning koolitaja kui ka rehabilitatsioonimeeskondade eripedagoog ja koordineerija. 10 aastat tagasi alustasin oma teekonda mänguterapeudina – minu jaoks on mäng väikese lapse arengu üks alustalasid, saan oma oskuseid rakendada paljude murekohtade hajutamiseks.

Minu väljaõppesse kuulub ka MI-kõrgtaseme koolitus, mis keskendub positiivsele lahenduskesksele probleemide käsitlusele – st et alati on olemas lahendus ja alati on võimalik paremini edasi minna!

Leian, et minu töö eesmärk laiemalt on aidata nii lapsel, perel kui suurel inimesel areneda just talle soodsas suunas, minu töö on pakkuda oma klientidele võimalust õppida uusi oskuseid ja arendada oma võimeid nii, et paremini elus toime tulla.

Oma töös pean kõige olulisemaks usaldusliku kontakti loomist ja saavutamist lapsega, ning seda, et iga laps on oma individuaalse arenguga.

Minu missioon on tervem ja rahulolevam laps.

Väga huvitav ja südamelähedane on mulle autismispektri ja väljakutseid pakkuva käitumisega laste arengu toetamine ja nende peredega koos parima võimaliku keskkonna väljanuputamine. Praktiseerin mh erinevaid autismi metoodikaid.

Minu vastuvõtule on oodatud lapsed ja vanemad, kellel on huvi või küsimus või mure oma lapse arengu, õppimise, käitumise või sotsiaalsete oskuste osas. Minu vastuvõtule ja mänguteraapia seanssidele on väga oodatud ka autismispektri ja muu keerulise käitumisega väikelapsed, kuna kasutan oma töös mh Floortime- tehnikat.

Tule parem varem, siis saab väiksemate murede puhul kohe lahendusi otsida. Kui vähegi on lapsevanemal huvi, kas tema lapse areng toimub eakohaselt ja õiges suunas, kas tema kasvatusmeetodid on last toetavad, siis oled teretulnud võtma ühendust, vaatame koos üle, kuidas kõige paremini Sinu lapsel toeks olla tema väga olulisel suureks kasvamise teel.

Esmasele konsultatsioonile on oodatud nii väikelapse, lasteaiaealised kui ka algklasside lapsed. Olen keskendunud eelkooliealiste (2-7-aastaste) laste abistamisele.