Lasteaiateemadel nõustamine lapsevanemale
Alusharidusspetsialst

Lasteaiateemadel nõustamine lapsevanemale

 • Vanus: 0-7a
 • Asukoht: Kesklinn, Viimsi, Virtuaalselt
 • Kestus: 45-60min
 • Tugispetsialist: Mari Kummer
 • Hind: 30-40 €

Lasteaiaõpetaja konsultatsioonile/nõustamisele ootame kõiki eelkooliealiste (0-7a) laste vanemaid, kes soovivad oma lapse arengut toetada ja panustada lapse kvaliteetsesse alusharidusse ning vajavad sealjuures nõu ja tuge erinevatel lastega seotud teemadel. Alushariduse spetsialistiga konsulteerimine aitab saada paremat ülevaadet kodu-lasteaia koostöövõimalustest ning olla teadlikum lapsevanem. Valik teemasid, millega konsultatsioonile tulla:

Lasteaiaga seotud teemad:

 • Lasteaia valik ja vahetamine
 • Erinevad pedagoogilised lähenemised
 • Lapse toetamine lasteaiaga kohanedes
 • Suhted ja koostöö rühma personaliga
 • Lõunane puhkeaeg lasteaias
 • Söömine lasteaias
 • Koolivalmidus, koolipikendus ja varasem kooliminek

Lapse üldise arenguga seotud teemad:

 • Eakohase päevarutiini loomine lapsele
 • Lapse arengu toetamine kodus
 • Lapse enesekohaste oskuste ja iseseisvuse kujunemine koolieelses eas
 • Lapse sotsiaalsete oskuste arengu toetamine
 • Kakskeelse lapse arengu toetamine
 • Erilise ja andeka lapse toetamine kodus ja lasteaias

Nõustamised toimuvad eelnevalt kokkulepitud ajal Väike Päike Kesklinna Lastehoius (Tuukri 11, Tallinn), Väike Päike Lasteaias (Kraavi tee 1, Viimsi vald) või videokõne vahendusel.

Aja broneerimiseks täida Väike Päike kodulehel registreerimisvorm, saada email info@lasteklubi.ee või helista 5623 9539.

Kontaktnõustamine 60 min 40 €
Virtuaalne nõustamine 45 min 30 €