5 nippi, kuidas kasvatada last emotsionaalselt intelligentseks inimeseks

5 nippi, kuidas kasvatada last emotsionaalselt intelligentseks inimeseks

Kujutle, millisena Sa näed enda last tulevikus? Milline ta välja näeb ja kuidas räägib? Millega ta tegeleb? Mida ta teab, oskab ja naudib? Ilmselt tahame me kõik, et meie lapsed oleksid tulevikus edukad ja õnnelikud, et nad elaksid rahus ning hästi toimivas ühiskonnas. Paljud viimaste aastate teadusuurimused näitavad, et just enesejuhtimine (eneseregulatsioon) on üks võtmeoskusi meie laste tulevikus. Suur osa enesejuhtimisest on omakorda emotsioonide juhtimine. Lihtsalt öeldes määrab see, kui palju me tunnetest teame, kui hästi oskame enda ja teise tunnetest aru saada ning kuidas oskame tulla negatiivsete tunnetega toime, kui õnnelikud ja edukad me oma elus oleme. Ja selleks, et lapse tulevikku panustada ei ole vaja kaua oodata! Alustada tuleb juba varasest lapsepõlvest. Oleme kokku pannud viis lihtsalt nippi. Järjepidevalt ja teadlikult neid tehes toetad lapse emotsionaalset arengut.

5 lihtsalt nippi lapse emotsionaalse arengu toetamiseks:

  1. Kasuta pilte ja elulisi näiteid. Tunded on meie elu osa. Need on igal pool: lasteaias, mänguväljakutel, kodus, külas… Lapsed näevad ja tunnevad erinevaid emotsioone ka multikaid vaadates, lugedes või mängides. Kasuta neid võimalusi ära. Tegele teadlikult sellega, et pöörad lapse tähelepanu tema tunnetele. Nimeta tunne ja seleta, kust või miks see tulnud on. Kasuta palju visuaalset materjali kui tahad, et laps jätaks tunnete nimetused meelde ja suudaks neid seostada oma igapäevase eluga. Pea meeles, et laste piltidega on lapsel lihtsam samastuda.
  2. Mängi ja meisterda. Laps õpib eelkõige mängude ja aktiivsete tegevuste kaudu. Mida väiksem on laps, seda rohkem tuleks õppimiseks just mängu kasutada. Nukud, autod, robotid, kaisukad – kasuta neid näitamaks lapsele, mis on tunded ja mis olukordades nad tekivad. Las nukud lähevad tülli või on kurvad, et neil sõpru ei ole. Mängige läbi tunnetega toimetuleku viisid. Vaadake koos peeglisse ja näidake erinevaid tundeid, arutlege kas teie näoilmed on sarnased. Joonistamine, värvimine jt kunstilised tegevused on samuti hea viis, mille kaudu lapsele tundeid õpetada. Las laps valib tunnetele värve, joonistab erinevaid tujusid ja näoilmeid, voolib neid, lõikab ja kleebib tunnete pilte ajalehtedest. Aktiivne tegevus paneb lapse neuronid tööle.
  3. Võta kõik enda ja lapse tunded vastu. Kõik tunded on lubatud. Oluline on aga mõista, et mitte igasugune käitumine pole aktsepteeritud. Ole teadlik enda ja lapse tunnetest ning selgita, milline on halvas olukorras turvaline ja lubatud käitumisviis. Jah, me kõik võime olla laste peale vihased, ja nad võivad meie peale ka olla, kuid oma pettumust või viha tuleks alati väljendada ohutult. Me kõik võime olla mõnikord ärevad, hirmunud või väsinud, aga see emotsioon ei peaks meie elu segama. Teadlikkus enda ja lapse tunnetest annab suure eelise tunnetega toimetulekuks turvalisel moel.
  4. Arutle. Lapse emotsionaalse arengu kohaselt on väga oluline täiskasvanu toetus ja koos arutlemine. Ka lasteaialastega on võimalik tunnete teemal arutleda ning kaasa mõelda. Kasuta selleks lihtsalt lapsele arusaadavat keelt ja peegeldusi, et laps õpiks emotsionaalset sõnavara. Mõtle ja arutle koos lapsega, kust tunded tulevad, milliseid tunded on olemas ja kui palju erinevaid tundeid meie ümber on.
  5. Ole eeskujuks. Laps õpib alateadlikult vanematelt väga palju. Ole lapsele eeskujuks! Näita lapsele, et näed ja hoolid tema tunnetest, saad nendest aru ja ei pisenda lapse emotsioone. Julge lapsele välja näidata ka enda negatiivseid tundeid ning ole eeskujuks nendega toime tulles.

Toredate mängude ja tegevuste mõtteid oleme üles laadinud ka meie digilasteaeda DigiLa.eu: enesejuhtimise arendamine 

Väike Päike koos psühholoog Olga Luptova ja kunstnik Kadri Võsumäega, on välja andnud ka emotsioonide õppimiseks mõeldud tegevusraamatu “Harald ja Freia seiklevad emotsioonide maailmas”, mille järgi toimub emotsioonide õpe meie lasteaedades ja -hoidudes. Selle kaudu saad ka kodus koos lapsega õppida kuut põhiemotsiooni, arutleda eluliste emotsionaalsete olukordade üle ning saada teada erinevaid tunnetega toimetuleku strateegiaid. 

Tegutse ja õpi koos lapsega!

Olga Luptova
Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.