Väikese Päikese psühholoog Olga tööriistad

Väikese Päikese psühholoog Olga tööriistad

Maailmas on olemas palju erinevaid ameteid ning Väikese Päikese lastehoidudes ja -aedades töötab samuti väga palju erinevaid inimesi. Selleks, et pakkuda kvaliteetset alusharidust ei piisa vaid väga heast lapsehoidjast või õpetajast – vaja on ka tugispetsialiste nagu logopeed, füsioterapeut, psühholoog, sotsiaalpedagoog jt. Tugispetsialistide ülesanne on toetada igakülgselt nii lapsevanemaid kui ka lapsega töötavaid inimesi.
Tegelikult on kõikides Väikese Päikese lasteaedades ja -hoidudes kokku tööl umbes 45 erinevat ametit, alustades otse lapsega tegelevatest spetsialistidest nagu õpetajad ja abiõpetajad, lapsehoidjad ja köögipersonal kuni kontoritöötajate ja erinevate valdkondade juhtideni välja.
Oma blogis oleme andnud ülevaateid väga paljudest Väikese Päikese jaoks olulistest inimestest ja kindlasti jätkame ka tulevikus oma töötajate tutvustamist. Olgast oleme ühe artikli juba kirjutanud, kuid psühholoogi tööpõld on niivõrd lai, et keskendume täna psühholoogi peamistele töövahenditele. Eraldi postituse teeme liivateraapiast, mida Olga oma töös kasutab.

Psühholoogi ametit lühidalt kokku võtta on üsna keeruline, aga kõige lihtsamalt öeldes on psühholoog inimene, kes aitab teisi. Lastega töötav psühholoog töötab nii laste, lapsevanemate kui ka õpetajatega – ehk kõigiga, kes last ümbritsevad. Psühholoogi eesmärgiks on teha inimesi õnnelikuks.

Psühholoog kasutab oma töös väga erinevaid metoodikaid. Töö lastega tähendab tööd lapsega olukorras, kus lapsel on tekkinud mingi raskus (nt käitumisprobleemid, agressioon, kurvameelsus) ja ka olukorras, kus raskusi või probleeme tahetakse ennetada (nt emotsioonidega toimetuleku toetamine, lõdvestusharjutuste tegemine).

Viimast nimetatakse ennetus- ja teavitustööks: psühholoog hindab lapse arengulisi aspekte ning arendab ja toetab last vastavalt vajadusele. Mõnikord töötab psühholoog lapsega individuaalselt: sessioonide ajal tekib psühholoogi ja lapse vahel usalduslik suhe, laps õpib ennast paremini mõistma, rääkima enda tunnetest, tulema oma tunnetega paremini toime, lahendama enda sisemiseid konflikte. Niisamuti teeb psühholoog tööd ka lastega rühmas. Ta mängib lastega, arutab erinevate teemade üle ja arendab erinevaid eluks vajalikke oskuseid (nt sotsiaalsed oskused, suhtlemisoskus, koostöö). Psühholoog töötab ka täiskasvanutega, kes last ümbritsevad. Ta viib läbi individuaalseid konsultatsioone, rääkides konkreetsetest juhtumitest, vastates küsimustele ning andes soovitusi, mis puudutavad konkreetset last.

Lisaks viib psühholoog läbi koolitusi ja seminare, peab loenguid laste arengust, lapsega suhtlemisest, laste mõtlemise iseärasustest ja muudest psühholoogiat puudutavatest teemadest. Aprillis ja mais viis Olga Väikese Päikese töötajate seas läbi virtuaalse koolituse “Lapsega töötava spetsialisti baasvarustus”, kus andis hulgaliselt ideid ja näpunäiteid, mida lapsega suhtlemisel silmas pidada.

Ja see pole veel kõik, psühholoog töötab ka ühiskonna heaks. Olga töötab välja erinevaid materjale, viib läbi uurimusi, kirjutab artikleid ning jagab hea meelega oma teadmisi erinevates artiklites, koolitustel kui ka niisama kolleegidega.

Olga ütleb, et kasutab oma töös väga palju erinevaid vahendeid sõltuvalt sellest, kellega ta parasjagu töötab. Lastega töös on peamisteks vahenditeks joonised, töölehed, erinevad mängud, liiv, plastiliin, muinasjutud, pildid…

Ta kasutab oma töös nii liiva- kui mänguteraapiat, sest need teraapia liigid sobivad laste jaoks ja meeldivad lastele. Olga selgitab, et lapse psüühika erineb täiskasvanute omast, seega peavad ka vahendid lastega tööks olema erinevad. Isegi meil, täiskasvanutel, on mõnikord raske rääkida endast, enda tunnetest, mõtetes, muredest, konfliktidest. Lapsel on aga seda veel raskem teha. Lapse psüühika erineb täiskasvanu psüühikast. Laps kogeb, mõtleb ja räägib teistmoodi. Seega on temaga töötamine samuti eriline. Täiskasvanutega räägib psühholoog juba täiskasvanute keeles, kasutades intervjuusid, harjutusi, küsitlusi ja arutelusid. Kuid ka täiskasvanutega töös saab mõnikord kasutada mänge ja jooniseid, sest igas täiskasvanus elab ju sisemine laps.

Kokkuvõtteks võib taaskord tõdeda, et psühholoog on üks väga oluline tugispetsialist, kes saab last ja teda ümbritsevaid täiskasvanuid aidata väga paljude erinevate murede korral. Abi otsimine ja küsimine ei ole nõrkuse või saamatuse märk, see on hoopis märk hoolitsemisest ja teadlikkusest. Alati on võimalik abi ja nõu küsida ka probleemide ennetamiseks või lihtsalt konsultatsiooniks.

Olga koolitab end hetkel mänguteraapia vallas Annely Sootsi Koolituse Tervisekoolis ning on käesoleva aasta jooksul läbinud neli õppemoodulit.
Liivateraapia kursuse lõpetas Olga 2017. aastal Psühholoogilises Keskuses “Harmoonia” Natalja Beljajeva juhendamisel. Lisaks on ta läbinud erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, töötab Tallinna Ülikoolis teadurina ning loob koos meeskonnaga Väikese Päikese töötajate jaoks emotsioonide regulatsiooni töömaterjali.

Olga pakub nõustamist Väikese Päikese ruumides Tallinna kesklinnas ja Viimsis ning läbi virtuaalsete platvormide. Väikese Päikese lapsed kohtuvad Olgaga regulaarselt oma hoiu- või lasteaiapäeva vältel.

Väike Päike psühholoogi Olga Luptova kontaktid leiad siit: PSÜHHOLOOG

Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.