Korduma kippuvad küsimused: lapsed ja huviringid, kui palju, kellele ja milleks?

Korduma kippuvad küsimused: lapsed ja huviringid, kui palju, kellele ja milleks?

September on kohe läbi ja esimesed katsetused uute huviringidega on enamikel tehtud. Väike Päike Huvikool alustas tänavu oma 18. tegutsemisaastat – selle aja jooksul kogunenud tähelepanekute põhjal oleme kokku kogunud lapsevanemate seas korduma kippuvad küsimused: ehk kuidas ikkagi lapsele huviringi valida nii, et indu ja tegutsemisrõõmu jätkuks kevadeni?

Paljud lasteaiad pakuvad huviringe, mis toimuvad lasteaiapäeva jooksul. Milleks siis valida huvitegevust õhtusel ajal või hoopis nädalavahetustel?

Lapse jaoks on tähtis nautida vanemaga üks-ühele kvaliteetaega. Kui peres on ka teisi lapsi, pakub huviringis käimine toreda võimaluse lapsega koos midagi teha või ühiseid jututeemasid omada. Lisaks saab nii lapse iseseisvust ja sotsiaalseid oskusi arendada, leida uusi sõpru, arendada kohanemisoskust ja panna end proovile huvipakkuvas valdkonnas.

Lasteaed ei pruugi alati võimaldada huvitegevust just selles valdkonnas, mis teie lapsele kõige rohkem huvi pakub. Kui laps soovib üle kõige käia jalgpallitrennis, siis tasuks otsida lapsele ja lapsevanemale sobiv jalgpalliklubi, isegi kui lasteaias on võimalus näiteks saalihokiga tegeleda. Klubisse kuulumine, vormi kandmine, võistlused, turniirid, samade huvidega sõpruskond, treeninglaagrid ja kõik, mis trenni juurde kuulub, on lapse jaoks väga olulised. Sama kehtib ka muude alade kohta: olgu selleks laulmine, tantsimine või robootika.

Kuidas lapsele huviringi valida?

Esmalt tasub märgata lapse huvi ja andeid mõne konkreetse tegevuse või valdkonna vastu. Kui miski last huvitab, ta sellest räägib või näiteks järjepidevalt internetist jälgib, siis on suur tõenäosus, et talle võib selle valdkonna huviring rõõmu pakkuda. Enne lapse huviringi panekut võiks lapsevanem läbi mõelda ka logistika, mis kaasneb lapse viimise ja toomisega: kui tegemist on halval ajal või ebasobivas kohas toimuva tegevusega on loobumine kergem tulema. Väheoluline ei ole ka lapsevanema enda huvi antud tegevuse vastu. Lapsed märkavad lapsevanema emotsiooni ja sellest lähtuvalt kujundavad ka oma seisukoha.

Kui mõni huviring on välja valitud, tasuks minna proovitundi ja võimalusel näidata lapsele ka arenguperspektiive – mida juba vanemad lapsed huviringis teevad ning milliseid väljundeid see pakub (võistlused, etendused, näitused). Ühe tunni põhjal ei saa tegelikult head ülevaadet ja kindlasti võiks ühte ala proovida vähemalt kuu aega.

Lapse eelnev ettekujutus huviringist ei pruugi sageli kokku minna reaalsusega ja võib olla kujunenud kellegi teise kogemuse põhjal. Tunni meeldivuse üheks oluliseks kriteeriumiks on samuti ringijuhendaja karisma ja sobivus lapsega. Kui lapsel tekib juhendajaga hea kontakt, siis võib just see panna last konkreetse huviringi kasuks otsustama. Sama olulised on huviringis tekkivad sõprussuhted: kui laps tunneb end ebakindlalt ega soovi kellegagi suhelda, võib küsida, miks see nii on? Mõni laps vajab lihtsalt avanemiseks aega, kuid mõnikord on tegu hoopis halvasti sobiva vanusegrupi või raskusastmega. Kindlasti tasuks sellisel juhul konsulteerida juhendajaga, et leida lapsele kõige sobivam grupp, kus laps saaks eduelamuse, aga ka areneks edasi vastavalt ootustele.

Kuidas valida huviringide koormust?

Huviringi koormust valides peaks silmas pidama, et lapsele jääks piisavalt vaba aega puhkamiseks ja mängimiseks. Ka algklassides õppiv laps soovib niisama mängida ja puhata! Igale kooli- või lasteaiapäevale huvitegevust planeerides küsige endalt kas olete valmis kõik oma tööpäeva õhtud kuni kevadeni loovutama? Üle päeva mingi huvitegevusega tegelemine peaks olema algklassilapse maksimaalne koormus, lasteaias piisab 1-2 huvitegevusest nädalas.

Samuti tuleks huviringi koormust valides arvestada, et peale pikka suvepuhkust jaksavad lapsed rohkem ja neil on enam energiat, aga mida rohkem talve poole, seda rohkem lapsed (ja lapsevanemad!) väsivad. Et vältida hilisemat üleväsimust ja lapse pidevat huviringi sundimist, tasuks alustada pigem väiksema koormusega ja soovi korral aasta jooksul koormust suurendada.

Mida teha kui laps ei taha enam huviringis käia?

On üsna loomulik, et lasteaia- ja algkooliealised lapsed soovivad proovida ja katsetada erinevaid tegevusi. Lapsevanemal tasuks enne huviringi vahetust nii lapse kui ka huviringi juhendaja käest uurida, miks selline soov tekkida võis. Sageli tekib lapse soov huviringi vahetada või sellest loobuda hetkeemotsiooni ajel: parim sõber lõpetas ringis käimise, laps kaotas tunnis korraldatud võistluse, ei valitud näidendi peaossa või ebaõnnestus võistlusel. Enamasti piisab sellises olukorras lapsega rääkimisest ja huvi taastub. Samuti tasub last pidevalt tunnustada ka väikeste edusammude eest ning näidata lapsevanemana üles huvi tema murede ja rõõmude vastu, käia esinemistel ja võistlustel. Arutada kodus üheskoos lapsega antud valdkonna üle, vaadata koos telekast spordivõistlusi, käia muuseumides, õppida koos lapsega.

Aga vahel on laps lihtsalt väsinud ja piisab, kui pakkuda talle võimalust teha huvitegevusse lühike paus. Kui soov ringi vahetada endiselt püsib, siis tasuks lapsega kokku leppida mingi konkreetne tähtaeg, kui kaua peab laps ringis käima (jõuludeni, hooaja lõpuni) ja selgitada, et valitud kohustusest ei saa kergekäeliselt loobuda.

Kuidas last vajadusel motiveerida huvitegevusega jätkama?

Lapsed vajavad erinevatel hetkedel huviringides käimiseks lapsevanema poolset motiveerimist. Soovitav oleks seda teadlikult kogu hooaja jooksul teha, et ennetada kuhjuda võivat väsimust ja sellega kaasnevat huvi kadumist. Igasuguse progressi eelduseks on ala juures püsimine – vanemas eas on lapsed selle eest tänulikud! Kui lapse soov on pikemaajalisem ja ta tõesti ei soovi antud huvitegevusega jätkata, tuleks üheskoos arutada, mille vastu tal huvi on ja proovida midagi muud. Lapsepõlv ongi tegelikult katsetamiseks ja enese avastamiseks!

Valitud ala juures aitab last eelkõige hoida toetav pere- ja sõpruskond, ühisüritused, laagrid, kindel rutiin ja piisavalt puhkeaega. Liiga kõrged nõudmised pärsivad lapse eduelamust ja ta võib kiiremini läbi põleda või loobuda. Kõigist ei peagi saama tippsportlased, aga trennis on ikkagi tore käia :)

Millised on kõige suuremad vead, mida vanemad üldiselt laste huviringides käimise korraldamisel tegema kipuvad?

  • Lapsel on liiga palju huviringe ja tal ei jää kooli/lasteaia ja huvitegevuse kõrvalt piisavalt puhkuseks vajalikku vaba mängu aega.
  • Lapsevanemal on soov, et laps mõne alaga tegeleks, aga lapsel puudub selle vastu huvi ja/või anne.
  • Huviringid toimuvad lapse (või vanema!) jaoks ebasobival ajal ja logistiliselt ebasobivas kohas.
  • Lapsevanemad lubavad lastel liiga kergekäeliselt huviringist loobuda. Soovitav on teha enne huviringiga liitumist põhjalikum eeltöö, et valikus kindel olla. Esimeste tagasilöökide ilmnedes ei tasu kohe käega lüüa.

Väikese Päikese huviringide kohta saab lisainfot siit. Lisaks pakume ka sel hooajal virtuaalseid huviringe ja koolitusi nii lastele, lastega tegelevatele spetsialistidele kui lapsevanematele. Selle kohta tuleb info peagi!

Soovime teile avastamisrõõmu täis õppeaastat ja kohtumiseni huvikooli tundides Tallinnas, Tartus ja Harjumaal või hoopis virtuaalselt, teile sobivas asukohas!

Kristi Stahl
Lasteklubi Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.