Proovi hinnakiri

Lastehoiu tasud
Päevade arv nädalas5 päeva4 päeva3 päeva2 päeva
Lapsehoiu teenuse tasu*475 €/kuu470 €/kuu360 €/kuu320 €/kuu
Viimsi valla toetus360 €/kuu360 €/kuu260 €/kuu260 €/kuu
Kuutasu lapsevanemale**
(kohatasu+õppetegevuse lisatasu)
115 €/kuu110 €/kuu100 €/kuu60 €/kuu
Kohatasu58 €/kuu58 €/kuu52 €/kuu40 €/kuu
Õppetegevuse lisatasu57 €/kuu52 €/kuu48 €/kuu20 €/kuu
Toiduraha***3,5 €/päev3,5 €/päev3,5 €/päev3,5 €/päev
* Lapsehoiu teenuse tasu koosneb valla toetusest ja lapsevanema kuutasust.
** Kuutasu lapsevanemale koosneb Viimsi valla 16.02.2021 määrusega “Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord" kehtestatud kohatasust ja õppetegevuse lisatasust. Õppetegevuse lisatasu sisaldab koolieelse lasteasutuse õppekava läbiviimist, liikumistunde, muusikatunde, eneseregulatsiooniprogrammi, digiõppeprogrammi, psühholoogi ja logopeedi grupivaatlust, lapse individuaalset infosüsteemi, õppevahendeid.
*** Toiduraha lisandub lapsevanema poolt makstavale kuutasule. Teavitades hoidjaid puudumisest õigeaegselt, ei pea puudutud päeva eest toiduraha tasuma.
Kehtib alates 01.04.2021.