Proovi hinnakiri

TeenusMaksumus Hind alates 01.08.2022
Lasteaiateenus*495 €/kuu540 €/kuu
Lasteaiateenuse maksumusest katab Viimsi vald eralasteaia toetusena400 €/kuu420 €/kuu
Lasteaiateenuse tasust katab lapsevanem**95 €/kuu120 €/kuu
sh Kohatasu***58 €/kuu58 €/kuu
sh STEAM-, Digiõppe ja Eneseregulatsiooni õppeprogrammi tasu37 €/kuu62 €/kuu
Toitlustamine2,80 €/päev2,80 €/päev
*Tegemist on hinnakirjajärgse täishinnaga, mis kohaldub juhul, kui ükski kohaliku omavalitsuse poolne soodustus ei rakendu.
**Lapsevanema poolt kaetav osa vastavalt Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021. a määrusele nr 3 “Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord" sisaldab kohatasu 58€/kuus ja lisateenusena Digiõppe, STEAM-õppe ja Eneseregulatsiooni õppeprogrammi tasuga 37 €/kuus.
***Viimsi valla poolt määratud kohatasu, millele lisandub Digiõppe, STEAM-õppe ja Eneseregulatasiooni õppeprogramm tasuga 37 €/kuu.

Lasteaia kohatasu lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.

Kohatasu Viimsi valla hankekohale on 58€/kuu. Lasteaial Väike Päike on sõlmitud Viimsi vallaga raamleping hankekohtade pakkumiseks. Kohatasule lisandub toiduraha 2,80€/päev.

Lasteaeda Väike Päike koha saamiseks tuleb laps registreerida nii Viimsi valla järjekorra süsteemis Arno kui ka Väike Päike kodulehel www.lasteklubi.ee olevas järjekorra süsteemis. Registreerimisega seotud küsimustega palume pöörduda lasteaia direktori poole telefonil 53 468 757 või emaili teel viimsilasteaed@lasteklubi.ee

Lapsevanema poolt makstud lasteaiateenuse tasu on koolituskulu ja vastavalt tulumaksuseadusele tagastatakse makstud summalt 20% tulumaksu. Andmed tehtud kulutuste kohta edastab Maksu- ja Tolliametile lasteaed ja need kajastuvad lapsevanema tuludeklaratsioonil.