Lõimumine algab lasteaiast

Lõimumine algab lasteaiast

Väike Päike Lasteklubi lapsehoiud ja lasteaiad on alati valmis vastu võtma teise emakeelega lapsi oma rühmadesse. Meie väikestes rühmades ja sõbralikus kollektiivis toimub lõimumine pehmelt ja loomulikult – võetakse arvesse rahvusvahelisi kogemusi, parimaid pedagoogilisi tavasid ja laste erinevat kultuuritausta.

Meie Väikeses Päikeses leiame, et perekonna valmisolek ja koostöö on lõimumise aluseks. Väikelapsed on keelele oluliselt vastuvõtlikumad, kui täiskasvanud ning nende õppimine toimub peaasjalikult läbi mängu. Siinkohal ei tohi alahinnata ka kvalifitseeritud tugispetsialistide abi ja õpetajate metoodilist lähenemist keeleõppele läbi keelekümblusmeetodi, tänu kellele on teise keele õppimine varases eas valutu ja lihtne ning toob endaga kaasa hulgaliselt eeliseid terveks eluks. Teadlased on kindlaks teinud, et kakskeelsed lapsed arendavad läbi varase keeleõppe ka hulgaliselt muid pehmeid oskusi nagu näiteks probleemide lahendamine, loomingulisus, tolerantsus ja meeskonnatöö. Täiskasvanuna on kakskeelsetel lastel suuremad tööalased väljavaated, avaram kultuuriruum ja väiksem risk kannatada vanusest tingitud psüühikahäirete all.

Eestis elavate eesti- ja muu kodukeelega laste lahkukasvamine algab juba lasteaias ning süveneb kooliajal veelgi. Tööealiseks saades on see ühiskondlik ja kultuuriline segregatsioon niivõrd ulatuslik, et toimub justkui oma kultuuriruumi sulgumine. Lapsed õpivad läbi eeskujude – selleks, et keelelist ja ühiskondlikku eraldatust võimalikult vara murda, tasub lõimumist alustada juba lasteaias/lastehoius.

Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.