Laps stressivabalt kooliküpseks!

Laps stressivabalt kooliküpseks!

Eelkooliealiste laste vanemad jagunevad üldjoontes kaheks: need, kes pooldavad eelkooli, ja need, kes soovivad ise oma last kooliks ette valmistada või usaldavad selles täielikult lapse lasteaiaõpetajaid. Kuigi eelkoolid on mugav alternatiiv, toimuvad nad tihti vanema jaoks ebasobival ajal (keset tööpäeva) ning maksavad üsna palju. Lisaks ei ole kindlustatud, et laps pärast eliitkooli eelkooli läbimist ka reaalselt sinna kooli sisse saab.

Kuidas aga valmistuda rahulikult kooliks üheskoos lapsega, valides selleks oma tempo ja stressivaba keskkonna? Üheks alternatiiviks on lahendada eelkooli materjale koos lapsega. Digila.eu keskkonnast leiad 7 kuu digitaalsed materjalid neljas peamisest valdkonnas: inimeseõpetus, eesti keel, matemaatika ja loodusõpetus. Lisaks oleme iga tunni juurde lõiminud ideid liikumispausiks, meisterdamiseks ja muusikaks.

Lapsega võiks eelkooli töölehti lahendada 2 korda nädalas, endale sobival ajal ja lapsele sobivas tempos. Iga aine juures on õpetaja sissejuhatav ja selgitav video ning väljaprinditavad töölehed, lisaks lõbusad lisaülesanded ja nuputamisharjutused. Iga kuu koosneb neljast nädalast ja kaheksast umbes 45-minutilisest tunnist.

Virtuaalse eelkooli positiivsed küljed

Programmi looja on pikaaegne Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi algklasside ja eelkooli õpetaja Margit Rüsse, kelle loomingulised ülesanded ja vahvad videotutvustused teevad õppimise lihtsaks ja lõbusaks! Margit ise toob välja virtuaalse eelkooli positiivsed küljed:

  • Lapsevanema ja lapse ühine hariv kvaliteetaeg: uusi teadmisi saab nii laps kui vanem;
  • Lapse õpihuvi suurendamine üheskoos tegutsedes;
  • Kohusetunde ja tööoskuste õpetamine: esialgu saab ülesandeid lahendada koos, kuid hiljem võib piisata juba videomaterjalist ja prinditud töölehtedest;
  • Õppimisel saab ära kasutada ja lähtuda lapse isiklikust huvist ja loomupärasest uudishimust.

Kindlasti tasub alustada lihtsamatest ülesannetest ja liikuda järk-järgult keerulisemate suunas. Nii oleme 7. kuu materjalid koostanud peamiselt eriti agaratele ja õpihimulistele lastele, aga miks mitte ka nutikatele 1. ja 2. klassis õppijatele, kes otsivad arendavat ajaviidet.

Kooliks valmisolek sotsiaalselt ja emotsionaalselt

Kuidas sotsiaalselt ja emotsionaalselt kooliks valmistuda – ehk mida teha lisaks eelkooli töölehtedele?

Margit selgitab, et kõige olulisem on stressivaba keskkonna kujundamine. Eelkooli programmi koos lahendamine ja positiivsete tunnete seostamine õppimisega on pehme moodus, kuidas lapses õpiharjumusi kujundada ja anda väike maik “päris” koolis toimuvast.

Proovige last suunata iseseisvusele igas tema elu puudutavas aspektis. Ärge tehke lapse eest ise asju ära: laske lapsel ise lasteaiakott valmis panna, hommikul võileiba valmistada, koduuks võtmega avada jne. Neid asju saab tasapisi hakata harjutama juba enne kui päriselt eelkool algab. Mida varem, seda parem.

Õppige koos selgeks koolitee, tutvuge ühistranspordiga ja lähedalasuvate poodidega. Lapsel tekib turvatunne, kui kõik on tuttav. Kooli alguses on segadust niigi palju: klassikaaslased, uued ülesanded, kodus õppimine jne. Hea, kui lapsel on selge, kuidas kooli ja koju saab ning mida teha, kui kõht päeva jooksul tühjaks läheb. Vōimalusel võiks lapsega koos kooli külastada ja tutvuda rahulikult nii ruumide kui õpetajaga.

Õppige koos selgeks telefoni kasutamine ja pange paika ühised reeglid, kui kaua ning millal võib telefonis tegeleda meelelahutusega. Pärast millist kellaaega ei ole enam viisakas sõbrale helistada või sõnumit saata? Kuidas helistada emale või isale, kui oma telefon on koju ununenud?

Hea on võtta kõigeks rahulikult aega, mitte jätta koolitee ja telefoni õppimist augustisse. Pange sügisel tasapisi plaan paika ja liikuge rahulikult rõõmsa koolitee suunas.

Digila eelkooli ajakava

Digila 7 eelkooli kuud saate lahendada ära nii kiiresti või aeglaselt kui kulub, kuid meie oleme planeerinud alguseks oktoobrit / novembrit ning lõpuajaks mai / juuni. Siis jääb veel terve suvi puhkamiseks ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Pea meeles, et alustada tasub ikka tasapisi, ilma liigse sunnita. Kui laps on juba harjunud ülesannete lahendamise ja koos õppimisega, saab tempot ning sagedust suurendada.

Virtuaalse eelkooliprogrammi leiad: Valmistume kooliks

Iga laps rõõmsalt kooli!

Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.