ÕUESÕPE LOOB LASTES ARMASTUSE LOODUSE VASTU

ÕUESÕPE LOOB LASTES ARMASTUSE LOODUSE VASTU

Mõtle tagasi oma lapsepõlvele, mil loodus oli sinu mänguplats. Männikoorest sai laevuke, lehest voodi või oksast inimene, metsast võlumaailm. Loovusel puudusid piirid ning vanemad pidid sind korduvalt õhtuhakul tuppa kutsuma. Tänapäeva põlvkond on aga kasvanud üles digimaailmas, kus loodusega tutvus toimub vaid pisikese nutitelefoni kaudu. Laste side loodusega on vähenenud, millele on kaasa aidanud 90ndatel alanud kunstlike mänguväljakute loomine, tubasemaks muutunud eluviis ja tehnoloogia ülestõus. Lapsed mängivad vähem loovus- ja fantaasiamänge ning ootavad organiseeritud spordi- ja mänguvõimalusi täiskasvanu eestvedamisel. Selleks, et lapsed sooviksid ja oskaksid loodust hoida, neil peab olema sellega side tekkinud. Saksamaa pedagoog Friedrich Fröbel uskus, et õuelasteaias või lihtsalt lasteaias käimine on laste värav loodusesse. 

LOODUSES ON LÕPUTULT VÕIMALUSI AVASTAMISEKS

Õuekeskkond on justkui üks suur klassiruum, kus saab lõputult kogeda, avastada ja uurida. Eestis on mitmekesine ilmastik, mis pakub õuesõppeks vaheldusrikast ning põnevat õpikeskkonda. Väikeses Päikeses on kaks õuehoidu, Viimsis ja Peetris. Lapsed tegutsevad õues – söövad, mängivad, magavad ja õpivad. Iga ilm on õueilm! See on teada-tuntud tõde, et värskes õhus viibimine mõjub inimeste füüsilisele ja vaimsele heaolule positiivselt. Lapsed, kes veedavad aega igapäevaselt õues, on suure tõenäosusega tervisliku ja aktiivse eluviisiga ka täiskasvanuna. 

Õues tegutsedes on lapsed rahulikud, loomingulised ja uudishimulikud: igast kivist ja pulgast saab jutustada lugu või luua mängu. Meie õppejuht Mari Kummerile meeldib öelda, et mida räpasemalt laps tuleb tuppa, seda rohkem ta just õues avastas ja õppis. Samuti on õues ideaalne võimalus lapsele tutvustada erinevaid ilmastikunähtusi ja aastaaegu. Kui täna sajab õues lund, siis saate üheskoos teha lumememme, mõtiskleda kuidas lumi tekib ja uurida, milline on lumehelveste kuju. Seeläbi saab laps luua seoseid, et lumi tähendab talve tulekut. Üks õueskäik võib toetada samal ajal sõnavara arengut, aktiivset tegutsemist, vahetut kogemust ja silmaringi avardamist.  

VEETES AEGA LOODUSES, KASVATAME KESKKONNATEADLIKKE INIMESI

Lastel peab olema võimalus nii-öelda käed külge panna. Tunnetades läbi keha ja meelte ning vabalt tegutsedes, omandavad nad kõige rohkem uusi teadmisi. Õuesõpe ei pea piirduma ainult lasteaia- või hoiu õuealaga. Vahepeal on põnev viia lapsed ka avastusretkedele: otsida linnast loodust, uurida erinevaid jälgi lumes, poris või liivas, kuulata erinevaid loodushelisid ning mõtiskleda, kas see on mõni lind, loom või hoopis tuuleiil. Näiteks oleme oma Tartu ja Viimsi lasteaias võtnud ette jalutuskäike, mil korjame naabruskonnas maha visatud prügi ja seejärel sorteerime. See on hea võimalus luua juba varajases eas lastes harjumus olla keskkonnast hooliv inimene. 

Õues õppimiseks on vajalik, et õpetaja tunneks ennast selles keskkonnas mugavalt ning omaks teadmisi, kuidas ümbritsevat õppimiseks kasutada. Õpetaja, hoidja ja lapsevanem on lastele eeskujuks – kui neile meeldib looduses viibida, meeldib see tõenäoliselt ka lastele. Väikese Päikese töötajad läbisid hiljuti õuesõppe koolituse, kuidas lapse loomulikku uudishimu ja viit meelt kasutada õuesõppetegevustes ning kuidas last õpetada loodusest lugu pidama. Läbiv mõte oli järgmine: kui anda lastele aega olla õues, seigelda, avastada ja lasta neil kogeda loodust vahetult, siis lastel tekib ka suurem

Armas lapsevanem, pakume ka sulle vahvaid ideid, mida lastega õues teha:

  • Looduslikud maalid: otsige õues erinevaid materjale (nt lehed, oksad, kivid, sammal) ja proovige neid maalida. Miks mitte kasutada neid samu materjale maalil. 
  • Loomajäljed: minge metsa, uurige erinevaid jälgi ning mõtisklege, millisele loomale need võivad kuuluda. Samal ajal saab rääkida nende loomade iseloomulikest tunnustest. 
  • Looduslikud helid: leidke koht, mis on linnakärast eemal ja kuulatege loodust. Mis sealt kostub? Mõni lind, loom või puuoksa murdumine? Valikuid õppimiseks on lõputult!
  • Loodusmuusika kontsert: korjake erinevaid vahendeid (kivi, kuuseoks, lumi, känd), millega helisid tekitada. See on hea võimalus lasta loovusel lennata ja improviseerida!

Vabadus avastada loodust, toetab lastes soovi ja huvi tegutseda vabas õhus!

Õppimisrohket ja põnevat õuesolemist!

Birgit Anette Bibikov
Väike Päike

Kasutatud materjalid:

Cohen, Danielle. (2023). Why Kids Need to Spend Time in Nature. https://childmind.org/article/why-kids-need-to-spend-time-in-nature/

Dahlgren, L.O., Sjölander, S., Strid, J.P. & Szczepanski, A. (toim). (2012). Õuesõppe
pedagoogika kui teadmiste allikas – lähiümbrusest saab õpiõu. Tallinn: TLÜ
Kirjastus

Tuuling, L. (2013). Õuesõpe – lõimitud aktiivse õppimise parim viis. Rmt. K.Nugin (toim.).
Üldõpetuse rakendamine lasteaias. (lk 97-121). Tartu: Atlex

Pound, L. (2014). How children learn. https://books.google.ee/books?id=EaC_BAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onep
age&q&f=false

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.