Võimlemine beebidele 1-3 k
Liikumine, Võimlemine

Võimlemine beebidele 1-3 k

 • Lastele vanuses: 1-3 kuud
 • Asukoht: Laagri, Valga 10
 • Toimumisaeg: K 10:45 / 13.03 tasuta proovitund!
 • Kestus: 45 minutit
 • Kordus: 1 kord nädalas
 • Juhendaja: Tiina-Mai Liiv
 • Hind: 39 €/kuu; 15 €/kord

13.03 Tasuta proovitund Laagris, registreerimine vajuta REGISTREERI nuppu!

Kehalise tegevuse eesmärk on toetada lapse arengut tema vanusest sõltuvalt. Kuna nii beebidele kui ka emadele on puudutused väga olulised, siis sellele võimlemistunnis keskendutaksegi.

Pisemate beebide tunnid koosnevad rohkem silitusharjutustest ja massaažist, mis on kombineeritud püstioleva liikumisosaga. Suuremate beebide tunnid aga on juba rohkem füüsiliselt arendavad. Samm-sammult õpime juurde keerulisemaid harjutusi. Vastavalt keha arengule pöörame tähelepanu kas siis käte tugevdamisele või näiteks käima hakkamisel teeme tugevamaks jalad. Suur rõhk tundides on akrobaatikal, mis põnnidele siirast rõõmu pakub.

Tundi juhendab Tiina-Mai:

„Olen Väikese Päikese kekaõps. Seda juba 18 aastat. Põnevusega ootan päeva, mil tundi tuleb lapsevanem, kes ise beebina on minu juures võimlemisega alustanud. Jõudsin selle ameti juurde tänu oma lastele ja headele juhustele ning inimestele mu ümber. Loodan siiralt, et minu tunnid on kujunenud kohaks, kus lapsevanemad ja lapsed tunnevad end ootatuna ja hoituna. Siin on alati eduelamust pakkuvat rutiini segatuna uute väljakutsetega.

Eesmärk pole mitte lapse arengu kiirendamine vaid iga lapse toetamine talle vajaminevat moel ning laps-lapsevanem koostöö võimaluste pakkumine.

Minu üks roll on ka hea grupidünaamika kujundamine, et rühmal tekiks ring inimesi, kellega iganädalaselt soovitakse kokku saada ning muresid-rõõme jagada. Tean nii mõndagi sõpruskonda, kes on alguse saanud minu kekatundides aastaid tagasi.

Tunnid arenevad vastavalt laste kasvamisele. Kui beebide esimesed tunnid koosnevad peamiselt massaažist ja lihtsamatest harjutustustest, siis ajapikku lisame siia võimlemisvahendid ja lõbusa akrobaatika ning selliselt edasi minnes hakkame peale lapse 1. aastaseks saamist  vaikselt vähendama lapsevanema abi. Ikka selleks, et areneks iseseisvus ja ise tegemise soov ja kasvaks julgus ning osavus. Olen oma tunnid ülesehitanud selliselt, et alguse ja lõppu tegevused on kindlalt paigas ning sinna vahele põimin tegevusi erinevate vahenditega, tantse ja arendavaid mänge. Nii on lapsel hea turvaline tunnis toimetada, sest ta teab, mida oodata. Kõikide harjutuste kindel ühine joon on aga see, et selle sooritamine peab meeldima nii lapsele kui ka vanemale.

Minu moto siin ja alati: Kui tore ei ole, siis mina ei mängi!“

Üldinfo

Beebide ja väikelaste arengu erinevad aspektid on omavahel tugevalt läbipõimunud ja omavahelises seoses. Vaimne areng ühelt poolt loob võimalused motoorseks arenguks, teisalt võimaldab motoorne areng edasist vaimset arengut. Motoorsed oskused ja nende pidev areng on aluseks reale teistele arengutele – nad loovad akna, et saaks toimuda vaimne areng, kujuneda kõne, kommunikatsioon ja sotsiaalsus, toimuda füüsiline kasv ja areneda üldine tervis. Lapse kehaline areng võimaldab näha maailma erinevatest külgedest, käsitleda uusi objekte, liikuda ruumis ringi, luua sotsiaalset suhtlust, näidata emotsioone jpm. (Adolph & Hock 2019; Adolph & Hock 2020).

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab 0-1 aastastel lastel olla päeva jooksul aktiivne minimaalselt 30 minutit. Aktiivsuse all peetakse sealjuures peamiselt silmas võimalust põrandal tegutseda erinevates asendites. 1-2 aastaste laste päevase aktiivsuse soovitus on 180 minutit erinevaid aktiivseid tegevusi, sh mõõdukas kuni intensiivne kehaline aktiivsus.  Mõlema vanusegrupi puhul rohkem aktiivust  on parem. (WHO 2019). Füüsilise aktiivsusega beebi- ja väikselapseeas kaasneb parem motoorne ja kognitiivne areng ning parem psühhosotsiaalne-, südameveresoonkonna ja lihasskeletisüsteemi seisund (Carlson et al. 2017).

Beebide ja väikelaste kehalise arengu ealised normid loovad aluse, millest arengu hindamisel lähtuda. Ealised normid on orientiiriks ning tegevuste omandamisel on võrdlemisi laiad aknad. Lisaks ealistele normidele hinnatakse arengu jälgimisel ka liigutustegevuse kvaliteeti ehk kuidas laps tegevusi teeb. Ealistest normidest lähtumine ja liigutuste kvaliteedi hindamine loob spetsialisti jaoks pildi, milline on lapse areng, millised osad arengust vajaksid toetamist ning kuidas soodustada järgnevate oskuste arengut.

Organiseeritud, struktureeritud ja läbimõeldud tegevusega grupitundides osalemine beebi- ja väikelapse eas soodustab laste kehalist aktiivsust ja seeläbi üldist arengut. Sealjuures ainult soovituste edastamisel ilma grupitunnis osalemiseta sama efekti täheldatud ei ole. (Carlson et al. 2017.)

Tunni eesmärk:

 • lapse sensomotoorse arengu toetamine vastavalt lapse vanusele ja arengutasemele
 • lapsevanema teadlikkuse tõstmine beebi ja väikelapse arengust

Õpiväljundid 6-12 kuud:

 • lapse istumisasend on stabiilne, on arenenud tasakaalureaktsioonid ette, külgedele ja taha
 • laps siirdub istuvast asendist turvaliselt kõhuli ja neljapunktitoetusesse ning tagasi
 • laps manipuleerib erinevate esemetega vabalt, areneb sihipärane mängutegevus
 • laps roomab vahelduvate liigutustega
 • laps püsib stabiilselt neljapunktitoetuses ja liigub asendis edasi
 • laps toetab aktiivselt jalgadele
 • laps tõuseb toe najale püsti läbi ühe jala toetuse ja laskub toe najalt turvaliselt alla läbi kükkasendi
 • laps seisab toe najal täistallatoetuses
 • laps liigub tugede najal külgsammuga
 • laps seisab ilma toeta
 • lapse lihasjõud areneb ülajäsemete-, kehatüve-, puusavöötme- ja alajäsemete lihaskonnas

Tunni sisu:

 • arendavad sensomotoorsed ja mängulised tegevused erinevate vahenditega
 • laulude kasutamine erinevate kehaosade ja liigutuste tundma õppimiseks, rütmitaju arendamiseks

Õppetöö korraldus:

 • tund toimub 1x nädalas
 • ühe tunni kestvus on 45 minutit
 • tund on mänguline
 • tunnis vahelduvad aktiivsemad ja vähem pingutust nõudvad tegevused

Gruppide jaotus:

 • Lapsed jagunevad gruppides vastavalt arengutasemele, vanuseline jaotus ei ole jäik.
 • 3-6 kuuste laste tunnis osalevad lapsed, kes iseseisvalt ruumis ringi veel ei liigu.
 • 6-12 kuuste laste tundi on oodatud lapsed, kes liiguvad ruumis ringi kas roomates või neljapunktitoetuses edasi liikudes.
 • 12-24 kuuste laste tund on mõeldud lastele, kes kõnnivad vähese abiga või iseseisvalt.
 • Esmase grupi valiku teeb lapsevanem. Vajadusel saab nõu küsida huvikooli juhatajalt. Õppetöö käigus saab võimlemistunni läbiviija suunata last vastavalt lapse arengutasemele või arengutaseme muutumisele osalema teises grupis.

Hindamine

Hindeline hindamine puudub. Tunni käigus tunnustatakse laste pingutust ja panust tegevustesse. Lapsele ja lapsevanemale jagatakse regulaarselt tagasisidet lapse kohta.

Vastuvõtt

Vastuvõtt huvikooli algab augustis. Vabade kohtade olemasolul on võimalik gruppidega liituda kogu hooaja vältel. Vastuvõtt toimub lapsevanema sooviavalduse alusel huvikooli kodulehel paikneva broneerimissüsteemi kaudu.

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

Huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.