Viimsi Lasteaia IKT vahenditega tutvumas Saaremaa Karu Kati Lasteaed

Viimsi Lasteaia IKT vahenditega tutvumas Saaremaa Karu Kati Lasteaed

Väike Päike Viimsi Lasteaeda külastasid Lümanda Karu-Kati lasteaia töötajad, et tutvuda, kuidas laste igapäevatöös kasutame info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendeid.

Saaremaa kolleegid võtsid vastu juhataja Kärolin Kaarlep ning õpetaja ja robootikaringi juhendaja Marii Maamägi, kelle juhendamisel ning laste ettenäitamisel ehitati ja programmeeriti Lego WeDo robot, tehti tahvelarvutis IMovei rakenduse abil animatsioon, programmmeeriti liikuma Bee Bot robot, mängiti Story Starter komplektiga, Quiver rakenduse abil “äratati ellu” joonistused ja mängiti meloodiaid juurikaklaveril Makey Makey abil. Pärast ühist aruteluringi said ka õpetajad robootikakomplekte ja programme katsetada.