Kuidas õpetada tulevikku?

Kuidas õpetada tulevikku?

Lähimad viis aastat toovad digitehnoloogias suurema murrangu, kui me viimase kahekümne aasta jooksul näinud oleme. Tänapäeva noored on justkui uut tüüpi inimesed, kes muuhulgas ka õpivad uuel moel. Nad on üles kasvanud koos tehnoloogiaga ja omandanud õppimiseks hoopis uued viisid. Tehnoloogia on tunginud kõikidesse eluvaldkondadesse ning lapsed hakkavad erinevaid seadmeid kasutama aina varem, veetes üha rohkem aega neid kasutades.

Mis täpselt juhtuma hakkab, ei tea meist keegi. Pole võimalik õppida või õpetada seda, mida pole veel olemaski, aga meil on võimalus ja kohustus juhtida tähelepanu sellele, kuidas tehnoloogia meie elu mõjutama võiks hakata. Lapsi tuleb digimaailmas suunata süsteemselt, läbimõeldult ja teadlikult, pakkudes sealjuures tuge ja koolitusi ka lapsevanematele ja õpetajatele.

Väikese Päikese fookusteemad uueks õppeaastaks on valitud maailma haridustrendidest lähtuvalt, võttes arvesse, millest tehnoloogiaeksperdid kõnelevad ja mis mõjutavad kogu haridusmaastikku. 

Väikese Päikese viis fookusteemat 2019/2020:

  1. Robootika ja STEAM-oskuste arendamine ja kinnistamine: teadus-, tehnoloogia-, inseneeria-, kunsti- ja matemaatikaoskusi peetakse 21. sajandi oskusteks, mida hinnatakse igas valdkonnas. See on meie igapäevane õppe- ja kasvatustöö osa.
  2. Eneseregulatsiooniosuste arengu toetamine digitaalsete õpimängudega, lapse suunamine eneseanalüüsile. Keskendumisvõime arendamine ja väliste instruktsioonide mõistmine on siinkohal võtmesõnadeks.
  3. Virtuaal- ja liitreaalsuse võimaluste kasutamine õppetegevustes.
  4. Lapsed on teadlikud Interneti turvalisusest ja oskavad vältida erinevaid virtuaalseid riske.
  5. Õpetajate digipädevuste arendamine: Väikese Päikese õpetajad kasutavad kaasaegseid ja digiajastule kohaseid õpetamisvõtteid, innustavad lapsi ja arendavad süsteemselt nende loovust läbi IKT-vahendite.

Marii Maamägi ja Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.