Digivahendite rotatsiooniprogramm Väikeses Päikeses

Digivahendite rotatsiooniprogramm Väikeses Päikeses

Kuna Väikese Päikese perre kuulub lausa 11 lastehoidu ja 2 lasteaeda ning kõikides nendes soovitakse uute digivahenditega tutvust teha, siis kutsusime eelmisel õppeaastal ellu programmi “digirotatsioon”. Digirotatsioon jätkub ka sel aastal, kuid seekord juba uute põnevate vahenditega ning varasemast suuremas mahus.

Programmiga tegid eelmisel hooajal algust meie lastehoiud, katsetades iga kuu erinevat digivahendit õppetegevustes. Sel õppeaastal liitusid digivahendite rotatsiooniga ka meie kaks lasteaeda. Digivahendite kasutamine on meie lasteaedades ja -hoidudes päris levinud, kuid programmi abil on vahendite kasutamine paremini korraldatud.

Erineva sisu ja raskusastmega digivahendid

Programmi eesmärk on pakkuda võimalust kasutada rühmade õppetegevustes erineva sisu ja raskusastmega vahendeid. Näiteks kui eelmisel õppeaastal tehti vahvaid tegevusi Bluebotiga, siis sel aastal saavad lastehoiud Makey-Makey’ga leiutada. Meie uue haridustehnoloog Karini abiga jõuavad iga kuu alguses uued vahendid õigetesse kätesse ning peale lühikest tutvustavat koolitust saavad juba hoidjad ja õpetajad hakata koos lastega mängima ja õppima.

Robootiliste vahendite kasutamine õppetöös aitab lastel omandada erinevaid oskusi, mida tulevikus vaja läheb: probleemilahendusoskus, meeskonnatöö, loovus ja julgus leida uusi lahendusi, katsetada, eksida ja üha uuesti proovida. Digirotatsioonis olevaid vahendeid saab edukalt õppetöös erinevate valdkondadega lõimida. Näiteks Dashi ja Makey Makey’ga saab luua muusikat, Tale-Bot ja Qobo räägivad ilusas eesti keeles. Muuseas, tõlgiti ja helindati suvel Tale-Bot just tänu koostööle Väikese Päikesega! Lego rongi on lõbus ehitada ning seda saab lõimida erinevate eluliste situatsioonidega nagu ohutus liikluses. Lisaks aitab Matatalab joonistada, Sphero Bolt takistusradasid läbida. Õue saab kaasa võtta maastikuroboti ja heli salvestavad pesulõksud. Heli salvestavatest pesulõksudest ja muudest vahvatest õuesõppevahenditest kirjutasime eelmisel hooajal ka Õpetajate Lehes. ​​

Tegevuskavad ja lapse arengu kajastamine

Tulles tagasi meie digirotatsiooni programmi juurde, siis läbiviidud tegevusi kajastatakse KindieDaysi kaudu, vanematele saadetakse pilte edusammudest ja katsetustest. Lisaks koostab õpetaja või lapsehoidja tegevuskava, kus on iga vahendiga seotud tegevuse juures kirjas ka lapse arengu eeldatavad tulemused ehk milleks see tegevus kasulik on ja mida arendab.

Haridustehnoloog koondab kokku kõik tegevuskavad ning need jäävad õppematerjaliks kogu Väikese Päikese personalile. Eelmisel õppeaastal kogutud tegevuskavad on kujundatud ka ilusaks kogumikuks, kust võib leida üheksa erineva digivahendiga õppetegevusi 2-3aastastele lastele. Tulevikus loodame luua nende põhjal ka illustreerivad videod www.Digila.eu keskkonda.

Eelmise õppeaasta digirotatsiooni kokkuvõtte põhjal oli tegemist vaheldusrikka, uudse ja kaasahaarava programmiga, mis pakkus ka veidi väljakutset ja põnevust. Ka sel aastal oleme programmi hoogsalt käima lükanud ning loodame, et põnevad tegevused robootikavahenditega panevad silmad särama nii lastel kui täiskasvanutel!

Karin Eesmaa
Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.