Digipöörane hommik ehk miks me seda teeme?

Digipöörane hommik ehk miks me seda teeme?

Koostöö tegemine on oskus, mida läheb tarvis igal elualal. See tähenda, et sul on võime töötada koos teistega ühise eesmärgi täitmise nimel, sa arvestad teiste vajadustega, suudad ühiselt panustada, suudad teha kompromisse, pead läbirääkimisi selleks, et saavutada ühine eesmärk.

Koostöös õppimine (cooperative learning) toimub kui kaks või enam õppijat töötavad koos väikeses õppegrupis, jagavad ja selgitavad üksteisele oma ideid ning suhtlemise kaudu saavad õppijad teada, mida nad ise teavad või veel ei mõista õpitavast teemast (Sahlberg & Sharan, 2002, viidanud Muskat, 2013).

Kõige parem koht, kus koostööoskust arendada on rühmatöö. Koostöös õppimine (cooperative learning) on oluline kuna eeldab iga grupiliikme aktiivset suhtlemist ning osalemist, mistõttu kujunevad õppijatel mitmekülgsed oskused ja pädevused (Van den Bossche, Gijselaers, Segers & Kirschner, 2006, viidanud Muskat, 2013). Teiste õppijatega suhtlemine koos teadmiste omandamisega tõstab enesekindlust ning arendab muuhulgas ka koostöö- ja suhtlemisoskusi (Frey jt, 1999, 97, viidanud Muskat, 2013).

Me usume, et koostööoskuse arendamine algab juba maast madalast. Lisaks täiskasvanule on kindlasti lapse õpetajaks teine laps. Täiskasvanu roll on siinkohal aidata last sellel teekonnal. Tunneme, et  koostööoskuse arendamisse on vaja panustada iga päev ja kindlasti veel rohkem kui seni.
Tänasel isadepäeva hommikul tegid Rohelise rühma lapsed koostööd alguses eelkõige oma isadega. Täiskasvanul on kindlasti koostööoskused arenenud palju rohkem, kui 5-6 aastasel,  mistõttu ongi lapsel lihtsam teha seda temaga, kui omavanusega, kelledel oskused veel puudulikud.  Nad pidi isadele selgitama, kuidas teatud vahend töötab või mida peab tegema, et antud asi valmis saaks. Selleks, et asju liigutada või et midagi tekiks, tuli päris palju rääkida teisega läbi, selgitada, ise panustada, samas teha kompromisse.  Lapsed said isasid juhendades näidata, mida me igapäev teeme ja kuidas digivahendid igapäeva elu ja õppimise värvilisemaks teevad. Väikesed juhendajad said näidata kuidas liigub mbot, kuidas bee-botid, kuidas makey makey paneb helisema vee ja puu- ja juurviljad, kuidas programm Quiver paneb pildid elama, kuidas koos kokkupandud pusled kilpkonnast ja konnas, muutuvad läbi tahvelarvuti filmideks ning, kus nende kohta saab teadmisi proovile panna. Või kuidas programmiga Lego WeDo 1 konstrueerida alligaatorit, kelle liikumist sa ise saad juhtida.

Koostööoskuse algus peitub koos olemises. Kõrvu jäi veel ukse pealt tööle mineva isa hõige „Nüüd ma saan aru, miks lapsed ei taha lasteaiast ära tulla, siin on nii põnev“!