Psühholoog-pereterapeut
Psühholoog

Psühholoog-pereterapeut

 • Vanus: Lastele ja täiskasvanutele
 • Asukoht: Kesklinn, Laagri, Mustamäe, Peetri, Viimsi
 • Kestus: 60-90min
 • Tugispetsialist: Saale Kibin
 • Hind: 45-65€

Nõustaja juurde oodatakse:

 • lapsevanemaid, kes vajavad abi lapse kodusel kasvatamisel ja õpetamisel
 • lapsevanemaid, kellel on mõni isiklik, perega või tööga seotud mure
 • lapsi kellel on mure ja vajadus abi järele
 • oodatud on ka kõik need, kellel lapsi ei ole

Põhilised probleemid millega lapsevanemad psühholoogi poole pöörduvad:

 • laste arengu ja kasvatamisega seotud küsimused
 • vanematevahelised probleemid ja lahkarvamused
 • laste sõnakuulmatus
 • probleemid lastevahelistes suhetes
 • kooliprobleemid ja õpiraskused
 • suhtlemisraskused
 • ebakindlus
 • emotsionaalne ebastabiilsus
 • agressiivne ja hüperaktiivne käitumine
 • voodimärgamine
 • unehäired
 • hirmud
 • muutused pere elukorralduses (näiteks liikmete lisandumine või lahkumine)
 • rahulolematus
 • stress
 • depressioon
 • probleemid tööl jne

Soovist ja teemast lähtuvalt toimuvad kas pere-, paari- või individuaalsed vestlused.

Nõustamise toimumise aeg vastavalt personaalsetele vajadustele ning soovidele ja eelneval kokkuleppel nõustajaga.

Hind Laagris, Kesklinnas, Peetris 45 €/60 min ja 60 €/90 min ning Viimsis 50 €/60 min ja 65 €/90 min

Aja broneerimine ja lisainfo saale.kibin@lasteklubi.ee, tel 5647 4844