Psühholoog-pereterapeut
Psühholoog

Psühholoog-pereterapeut

 • Vanus: Lastele, noortele ja täiskasvanutele
 • Asukoht: Kesklinn, Laagri, Mustamäe, Peetri, Viimsi
 • Kestus: 60-90min
 • Tugispetsialist: Saale Kibin
 • Hind: 43-70€

Psühholoogi teenused on järgmised:

 • Täiskasvanu virtuaalne nõustamine. Kestus 60min, hind 43 €.
 • Ühe täiskasvanu/lapse nõustamine. Kestus 60 min, hind 50 €.
 • Kahe täiskasvanu nõustamine. Kestus 61-90 min, hind 70 €.

VIRTUAALNE NÕUSTAMINE toimub kliendile ja nõustajale sobival eelnevalt kokkulepitud ajal videokõne vahendusel Skype, Messenger, Viber, WhatsAppi vms rakenduse abil.

Nõustaja poole ootame pöörduma:

 • lapsevanemaid, kes soovivad nõu pidada lapse kasvatamise osas või kellel on mure seoses lapsega
 • täiskasvanuid, kellel on mõni isiklik, suhetega, perega või tööga seotud mure
 • lapsi ja noori, kellel on mure ja vajadus abi järele

Põhilised probleemid millega lapsevanemad psühholoogi poole pöörduvad:

 • laste arengu ja kasvatamisega seotud küsimused
 • suhteprobleemid paaris või perekonnas
 • vanematevahelised probleemid ja lahkarvamused
 • laste sõnakuulmatus
 • probleemid lastevahelistes suhetes
 • kooliprobleemid ja õpiraskused
 • suhtlemisraskused
 • ebakindlus
 • emotsionaalne ebastabiilsus
 • agressiivne ja hüperaktiivne käitumine
 • voodimärgamine
 • unehäired
 • hirmud
 • muutused pere elukorralduses (näiteks liikmete lisandumine või lahkumine)
 • rahulolematus
 • stress
 • depressioon jne

Soovist ja teemast lähtuvalt toimuvad kas pere-, paari- või individuaalsed vestlused.

Kui nõustamisel osaleb rohkem kui üks täiskasvanu, siis enamasti ei piisa  60 minuti pikkusest sessioonist ja arvestada võiks pikema ajaga.

Kontaktnõustamise toimumise aeg vastavalt personaalsetele vajadustele ning soovidele ja eelneval kokkuleppel nõustajaga.

Aja broneerimine ja lisainfo saale.kibin@lasteklubi.ee, tel 5647 4844