Hinnakiri

Lastehoiu tasud
Päevade arv nädalas5 päeva4 päeva3 päeva2 päeva
Lapsehoiu teenuse tasu*495 €/kuu475 €/kuu395 €/kuu345 €/kuu
Viimsi valla toetus360 €/kuu360 €/kuu260 €/kuu260 €/kuu
Kuutasu lapsevanemale**
(kohatasu+õppetegevuse lisateenus)
135 €/kuu115 €/kuu135 €/kuu85 €/kuu
Kohatasu58 €/kuu58 €/kuu58 €/kuu58 €/kuu
Õppetegevuse tasu77 €/kuu57 €/kuu77 €/kuu27 €/kuu
Toiduraha***3,5 €/päev3,5 €/päev3,5 €/päev3,5 €/päev
* Lapsehoiu teenuse tasu koosneb valla toetusest ja lapsevanema kuutasust.
** Kuutasu lapsevanemale koosneb Viimsi valla 16.02.2021 määrusega “Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord" kehtestatud kohatasust ja õppetegevuse tasust. Õppetegevuse tasu sisaldab koolieelse lasteasutuse õppekava läbiviimist, liikumistunde, muusikatunde, eneseregulatsiooniprogrammi, digiõppeprogrammi, psühholoogi ja logopeedi grupivaatlust, lapse individuaalset infosüsteemi, õppevahendeid.
*** Toiduraha lisandub lapsevanema poolt makstavale kuutasule. Teavitades hoidjaid puudumisest õigeaegselt, ei pea puudutud päeva eest toiduraha tasuma.
Hinnakiri kehtib alates 01.07.2021.

Lasteaia kohatasu lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.

OMAVALITSUSTE TOETUSED
Lõplik kohatasu lapsevanemale sõltub kohaliku omavalitsuse toetuse määrast. Tutvu toetuste tingimustega: TALLINNHARKUSAUEKIILIRAEVIIMSI. Küsimuste tekkimisel oleme hea meelega abiks toetuse ja kohatasu täpse suuruse arvutamisel.
TALLINNA ELANIKU TOIDUKULU HÜVITIS
Tallinna linn hüvitab toidukulu alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta ning 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta. Lisainfo.

 

Lisateenused

Logopeed: individuaalne kontaktnõustamine 45 min/40 €, virtuaalne nõustamine 30min/35 €
Füsioterapeut: esmane vastuvõtt 45 min/25 €, kordusvisiit 30 min/20 €
Psühholoog: individuaalne kontaktnõustamine 60-90min/50-70 €,  individuaalne töö lapsega 45 min/40€, virtuaalne nõustamine 45-60 min/35-43€

Eripedagoog: 60-90min/50-70 €, individuaalne töö lapsega 45 min/45€
Pedagoogiline nõustamine: 60min/40 €
Laste massaaž:
 1×15 €/5×70 €
Unekool: 50 €/1,5 tundi

Ruumide rent pidudeks: 70 €/3 tundi
Ruumide rent koolitusteks ja huvitegevuseks: 10 €/tund