Hinnakiri

Lastehoiu tasud 2023/2024 hooajal
Päevade arv nädalas2 päeva3 päeva4-5 päeva
Lapsehoiu teenuse tasu*470 €/kuu530 €/kuu635 €/kuu
Viimsi valla toetus300 €/kuu300 €/kuu400 €/kuu
Kuutasu lapsevanemale**
(kohatasu+õppetegevuse lisateenus)
170 €/kuu230 €/kuu235 €/kuu
Kohatasu58 €/kuu58 €/kuu58 €/kuu
Õppetegevuse lisateenus112 €/kuu172 €/kuu177 €/kuu
Toiduraha***4 €/päev4 €/päev4 €/päev
* Lapsehoiu teenuse tasu koosneb valla toetusest ja lapsevanema kuutasust.
** Kuutasu lapsevanemale koosneb Viimsi valla 16.02.2021 määrusega “Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord" kehtestatud kohatasust ja õppetegevuse lisateenusest. Õppetegevuse lisateenus sisaldab koolieelse lasteasutuse õppekava läbiviimist, liikumistunde, muusikatunde, eneseregulatsiooniprogrammi, digiõppeprogrammi, psühholoogi ja logopeedi grupivaatlust, lapse individuaalset infosüsteemi, õppevahendeid.
*** Toiduraha lisandub lapsevanema poolt makstavale kuutasule. Teavitades hoidjaid puudumisest õigeaegselt, ei pea puudutud päeva eest toiduraha tasuma.

Lastehoiu kohatasu lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.

OMAVALITSUSTE TOETUSED
Lõplik kohatasu lapsevanemale sõltub kohaliku omavalitsuse toetuse määrast. Tutvu toetuste tingimustega: TALLINNHARKUSAUEKIILIRAEVIIMSI. Küsimuste tekkimisel oleme hea meelega abiks toetuse ja kohatasu täpse suuruse arvutamisel.
TALLINNA ELANIKU TOIDUKULU HÜVITIS
Tallinna linn hüvitab toidukulu alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta ning 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta. Lisainfo.

 

Lisateenused

Logopeed: individuaalne kontaktnõustamine 45 min/40 €, virtuaalne nõustamine 30min/35 €
Füsioterapeut: esmane vastuvõtt 45 min/25 €, kordusvisiit 30 min/20 €
Psühholoog: individuaalne kontaktnõustamine 60-90min/50-70 €,  individuaalne töö lapsega 45 min/40€, virtuaalne nõustamine 45-60 min/35-43€

Eripedagoog: 60-90min/50-70 €, individuaalne töö lapsega 45 min/45€
Pedagoogiline nõustamine: 60min/40 €
Laste massaaž:
 1×15 €/5×70 €
Unekool: 50 €/1,5 tundi

Ruumide rent pidudeks: 70 €/3 tundi
Ruumide rent koolitusteks ja huvitegevuseks: 15 €/tund