Tugiteenused

FÜSIOTERAAPIA

Füsioterapeudid: Juta Lusti (SA Tallinna Lastehaigla füsioterapeut) ja Kadi Kuusk (laste füsioterapeut)
Juta Lusti vastuvõtt: Väike Päike lastehoidudes Kesklinnas (Tuukri 11) ja Laagris (Valga 10)
Kadi Kuusk vastuvõtt: Väike Päike Peetri Lapsehoius (Vana-Veski 20)
Registreerimine ja lisainfo: Kesklinnas kesklinn@lasteklubi.ee, Peetris peetri@lasteklubi.ee ja Laagris laagri@lasteklubi.ee
Tasu: Esmane vastuvõtt – Füsioterapeutiline nõustamine (45 min.) 25€
Kordusvisiit – Füsioteraapia, arendustegelus (30 min) 20€

Lapsega võiks tulla füsioterapeudi juurde, kui:

 • soovid saada uusi teadmisi ja praktilisi oskusi kuidas jälgida ja toetada oma beebi, väikelapse füüsilist arengut
 • sinu beebi-, väikelaps on oma ealises motoorses arengus maha jäänud
 • sinu beebil-, väikelapsel esineb asendi hoidmisel või liigutuste sooritamisel asümmeetriat
 • sinu beebi-, väikelapse lihased on pinges või lõdvad

Esmane vastuvõtt:

 • lapse motoorsete oskuste- ja liigutuste kvaliteedi hindamine
 • terapeutilised harjutused lähtuvalt hindamise tulemustest
 • lapsevanema nõustamine (käsitlus, võtted, kodused harjutused)

Kordusvisiit – arendustegelus, terapeutilised harjutused sõltuvalt lapse füsioterapeutilisest probleemist.

PSÜHHOLOOG-PERETERAPEUT

Psühholoog: Saale Kibin
Vastuvõtt: eelneval kokkuleppel kõikides Väikese Päikese asukohtades (va Tartus)
Aja broneerimine ja lisainfo: saale.kibin@lasteklubi.ee, 56 474 844
Tasu: Laagris, Kesklinnas, Peetris 40 €/60 min ja 50 €/90 min ning Viimsis 45 €/60 min ja 55 €/90 min

Nõustaja juurde oodatakse:

 • lapsevanemaid, kes vajavad abi lapse kodusel kasvatamisel ja õpetamisel
 • lapsevanemaid, kellel on mõni isiklik, perega või tööga seotud mure
 • lapsi kellel on mure ja vajadus abi järele
 • oodatud on ka kõik need, kellel lapsi ei ole

Põhilised probleemid millega lapsevanemad psühholoogi poole pöörduvad:

 • laste arengu ja kasvatamisega seotud küsimused
 • vanematevahelised probleemid ja lahkarvamused
 • laste sõnakuulmatus
 • probleemid lastevahelistes suhetes
 • kooliprobleemid ja õpiraskused
 • suhtlemisraskused
 • ebakindlus
 • emotsionaalne ebastabiilsus
 • agressiivne ja hüperaktiivne käitumine
 • voodimärgamine
 • unehäired
 • hirmud
 • muutused pere elukorralduses (näiteks liikmete lisandumine või lahkumine)
 • rahulolematus
 • stress
 • depressioon
 • probleemid tööl jne

Soovist ja teemast lähtuvalt toimuvad kas pere-, paari- või individuaalsed vestlused.
Nõustamise toimumise aeg vastavalt personaalsetele vajadustele ning soovidele ja eelneval kokkuleppel nõustajaga.

LOGOPEED-KÕNEARENDUS

Logopeedid: Liis Avarmaa ja Marju Lahtein
Vastuvõtt: Väike Päike Kesklinna Lastehoius (Tuukri 11)
Konsultatsiooni/individuaaltunni tasu: 25 € (45 min lapsega + 15 min vanemaga)
Lisainfo ja registreerimine: kesklinn@lasteklubi.ee

Esmasele konsultatsioonile on oodatud nii lasteaiaealised kui ka algklasside lapsed. Konsultatsioonil selgitakse välja edasise kõnearendusliku töö vajadus.

Logopeedi tund sisaldab: 45 minutit tööd lapsega, millele järgneb kuni 15 min vestlust vanemaga toimunud tunnist ning soovitused koduseks harjutamiseks.

Kõnearenduse individuaaltunni sisu: Tegeletakse kõne erinevate valdkondadega (hääldamine, sõnavara, grammatika, morfoloogia, jutustamisoskus) ning psüühiliste protsesside arendamisega mänguolukorras. Kõnearendusliku töö sisu ja võtete valik oleneb lapse vanusest ja kõne arengu tasemest.

Eripedagoog-nõustaja

Eripedagoog-nõustaja: Krista Kalberg
Vastuvõtt: Väike Päike Kesklinna Lastehoius (Tuukri 11)
Tasu: 45 € (45 min lapsega + 15 min vanemaga)
Lisainfo ja registreerimine: kesklinn@lasteklubi.ee

Eripedagoog – nõustaja hindab üldist kognitiivset võimekust, arengutaset erinevates valdkondades (taju, mälu, mõtlemisprotsessid, tähelepanu ja keskendumine, õpioskused), samuti sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskuseid, silma-käe ja kahe käe koostööga seotud oskuseid. Lisaks hindab ta, kas ja millist abi laps oskab vastu võtta.

Eripedagoogiline nõustamine:

 1. Selgitatakse välja edasise eripedagoogilise töö vajadus.
 2. Kaardistatakse lapsevanema küsimused ja mured lapse arengu kohta.
 3. Hinnatakse lapse arengut.
 4. Nõustatakse lapsevanemat ja antakse soovitusi lapse paremaks toimetulekuks.

Eripedagoogi pädevusse kuuluvad järgmised valdkonnad:

 • lapse arengu ja kasvatamisega seotud küsimused
 • lapse õppimisega seotud mured/probleemid
 • sotsiaalsete oskuste ja suhtlemisega seotud küsimused
 • lapse käitumisega seotud mured (ala- või üliaktiivsus, emotsionaalsed mured jm)
 • lapse kohanemis- ja toimetulekumured sotsiaalsetes situatsioonides, lasteaias või gruppides
 • kognitiivsete protsesside ja mõtlemisoskustega seotud küsimused
 • kui on kahtlus, et laps on ealisest arengust maha jäänud
 • erivajadustega laste õpetamine ja arengu toetamine
 • andeka lapse toetamisega seotud küsimused
 • kohandused lasteaias, toimetulekuga seotud põhjused ja vastavad võtted lapse aitamiseks toimetulekuks lasteaias
 • erivõtted ja kodused harjutused lapsega tegelemiseks ja lapse üldiseks arendamiseks
 • teadmised ja praktilised oskused, kuidas toetada väikelapse vaimset, kognitiivset ja sotsiaalset arengut.
 • algklassilaste osas saab nõu koolis tekkinud raskuste põhjuste väljaselgitamiseks ja raskuste leevendamiseks

Nõutamisele on oodatud väikelapsed ja eelkoolilapsed (2-7a).

Individuaaltund: eripedagoogiline tegevus – erimetoodikaid ja võtteid kasutades suunata ja toetada lapse igakülgset arengut, et soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Tegeletakse individuaalselt lapse arengu erinevate valdkondadega, taju-, tähelepanu ja keskendumisprotsesside arendamisega, sotsiaalsete ja suhtlemisoskuste, õpioskuste ja peenmotoorsete oskuste arendamisega.

Väikelaste puhul on võimalus arendada lapse psüühilisi protsesse, käelist tegevust, mis on aluseks kooliks vajalike oskuste (lugemine, kirjutamine, mõtlemine) omandamiseks.

Eripedagoogiline töö on lapsele mänguline ja eakohane.

UNEKOOL

Unekooli nõustaja: Merit Lilleleht
Kestvus: kuni 1,5 tundi
Tasu: 45 €/kord
Lisainfo ja registreerimine: info@unekool.ee, 52 22 807

Perenõustaja konsultatsiooniteenuse eesmärgiks on lapse ja perekonna unerütmi korrastamine, saavutades pere heaolu, tugevdades paarisuhet ning taastades lapsevanemate jõuvarud koosolemiseks lapsega.

Kas Sinu laps:

 • ei jää piisavalt kiiresti unne?
 • ärkab uneajal tihti?
 • ei suuda uinuda oma voodis?
 • vajab uinudes lapsevanema abi?
 • sööb öösel liiga tihti?
 • ärkab hommikul liiga vara?
 • kardab magada üksinda?
 • on pidevalt üleväsinud ja viril?

Kas Sa soovid:

 • teha muudatusi lapse või pere päevakavas?
 • kujundada lapsele kindlat öö-päevarütmi?
 • teha muudatusi lapse magamisümbruses?
 • alustada leebe unekooli läbiviimisega?

MASSAAŽ

Massöör: Margit Mandri
Vastuvõtt: Väike Päike Kesklinna Lastehoius (Tuukri 11)
Registreerimine: margit.mandri@gmail.com või 52 35 885

Massaaži toimed: alandab lihaspingeid, suurendab lihaste elastsust, normaliseerib lihaste pikkust, paraneb vere- ja lümfiringe, intensiivistub ainevahetus, paraneb jääkainete eemaldumine, mõjutab naha ainevahetust, naha vere-ja lümfiringet. Soodustab surnud naharakkude eemaldumist mõjub närvisüsteemile ergutavalt, lõõgastavalt-rahustavalt. Vastavalt kasutatavatele võtetele stressi alandavalt.

Massaž ergutab keha normaalseid funktsioone. Massaaž pole ainult konkreetne tegevus, vaid masseerija poolt käivitatud protsess, millele keha reageerib ja mis toimib keha talitlusi stimuleerivalt. Massaaž sobib suurepäraselt haiguste ennetamiseks ehk immuunsüsteemile stimuleerivalt. Kehalist kontakti vajavad kõik. Näiteks imiku areng pidurdub kui ta saab liiga vähe kehalist kontakti, puudutusi. Eriti suur abi on massaažist rasedatele, kellel esineb seljapingeid, jalgade turseid ja väsimust.

Hinnakiri:
Spordi-, klassikaline- ja rasedamassaaž
0,5 tundi – 17 €
1 tund – 30 €
5 x 1 tund – 140 €
1,5 tundi – 42 €

Laste massaaž
1 kord – 15 €
5 korda – 70 €

Lihastetestimine ja kinesioteipimine
0,5 tundi – 20 €

BEEBIDE MASSAAŽ

Massöör: Tiina-Mai Liiv
Vastuvõtt: Väike Päike lastehoidudes Laagris (Valga 10) ja Mustamäel (Mäealuse 2/1)
Vajalik eelnev registreerimine: tiinamai.liiv@lasteklubi.ee, 53 435 274.
Tasu: 10 € (5x kaart 45 €)

Igale beebile on massaaž arendav ja vajalik. Massaaži ootame lapsi vanuses 0-6 kuud.

Võiksid tulla beebiga massööri juurde kui:

 • soovid igati toetada oma beebi füüsilist arengut;
 • beebil esineb lihastoonuse erinevus keha vasakul ja paremal poolel;
 • beebil on lihased spastilised (pinges) või hüpotoonilised (lõdvad);
 • beebi on jäänud maha ealises motoorses arengus;
 • beebil on gaasivalud.

BEEBIDE UJUTAMINE

Ujutaja: Tiina-Mai Liiv
Vastuvõtt: Väike Päike Laagri Lastehoius (Valga 10)
Vajalik eelnev registreerimine: tiinamai.liiv@lasteklubi.ee, 53 435 274.
Tasu: 10 €/30 min

Ujutama ootame 1-3kuuseid beebisid. Pakume lapsele mõnusat rahustavat vannis ujutamise protseduuri ning emadele võimalust õppida võtteid kodus vannitamiseks.