Viimsi Montessori Lasteaed

Viimsi Montessori Lasteaed

Väike Päike on avamas sügisel 2023 Viimsi piirkonnas Montessori rühma 3-6aastastele lastele.

Juhime tähelepanu, et tegemist on eelregistreeringuga ja see ei taga kohta lastehoius.

Lasteaia tegevjuht:
Mari Sooalu
Telefon: +372 505 6510
Mari Sooalu

Väike Päike Montessori rühmas on loodud Montessori pedagoogikal põhinev arengukeskkond.

Maria Montessori uskus, et kõige paremini õpivad lapsed läbi igapäevaelu tegevuste, mis toetavad lapse iseseisvust; läbi vahendite käsitsemise, mis pakuvad käegakatsutavaid ja meelelisi kogemusi. Veel on olulisel kohal liikumine, sotsiaalsus ning lapse vaimne areng terviklikuna. Kõikidele 3-6aastaste rühma lastel on võimalus järgida oma huvisid, vabalt valida tegevusi, olla loovad ja sotsiaalsed.

Montessori pedagoogika üheks alustalaks on ettevalmistatud keskkond, kus kasutatakse vahendeid ja tegevusi, mis toetavad lapse isejuhitud avastamist ja õppimist. Teiseks alustalaks on ettevalmistatud ja koolitatud täiskasvanud, kes toetavad lapsi sellel teekonnal.

Rühma juhendaja, Helina Sepp, lõpetab augustis 2023 Association Montessori Internationale (AMI) 3-6 vanuseastme juhendaja koolituse.