Logopeed/ kõnearenduse valdkonna spetsialist

Miks liituda Väikese Päikesega?

  • Võimalus olla Eesti kõige innovatiivsemas ja suuremas eelkooliealistele lastele teenuseid pakkuvas organisatsiooni liige.
  • Keskendume lapsest lähtuvale ja teaduspõhisele õpiteele. Sinu töö lastega muudab tulevikku.
  • Pühendumus ja innukus viivad Sind ettevõttesiseselt erinevate arengu- ja karjäärivõimalusteni.
  • Meie juures ootab iga uut töötajat mentor ja personaalne koolitusprogramm.
  • Iga ettepanek leiab kuulaja ja parima lahenduse.
  • Me toetame üksteist ja hindame sõbralikke suhteid.
  • Vaimu hoiavad erksana ühised tähistamised ja tervist edendavad väljakutsed.

Tugiteenused Väikeses Päikeses:

Kõige tõhusam viis last aidata on toetada lapse terviklikku arengut süsteemselt. Lapsevanem, õpetaja, psühholoog, logopeed ja eripedagoog peavad olema meeskond, mis tegutseb üheskoos lapse parimate huvide nimel.

Väikses Päikses on tööl psühholoog-mänguterapeut, eripedagoog, logopeedid, füsioterapeut ning pedagoogiline nõustaja, kelle kogemustepagas ja erialased teadmised aitavad toetada kõiki lapse arengu aspekte (vaimne, sotsiaalne ja füüsiline). Lisaks nõustamistele pakume kliendile www.digila.eu koolituskeskuse kaudu tugispetsialistide lühiloenguid ja virtuaalset nõustamisteenust, et jõuda ka klientideni, kes elavad tõmbekeskustest kaugemal.

Meie tugispetsialistid täiendavad pidevalt enda teadmisi ja oskusi ning tegelevad ka teavitustööga (viivad läbi koolitusi, vestlusringe, kirjutavad artikleid, teevad videoid jne).

Tugispetsialistid väärtustavad omavahel koostööd: vahetavad oma teadmisi ja oskusi, küsivad teineteiselt nõu, suunavad lapsi ja lapsevanemaid abi saamiseks sobiva spetsialisti juurde, vajadusel ja vanema nõusolekul jagavad läbiviidud hindamiste ja sekkumiste tulemusi teineteisega või kaasavad spetsialste mujalt.

Ootame Sind liituma meie tugispetsialistide meeskonnagaga! Võimalik töötada nii täis- kui ka osaajaga.

Töö asukoht Tallinn ja lähiümbrus.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Ootame Sinu CV ja motivatsioonikirja 21.detsembriks 2022 personal@lasteklubi.ee.
Lisainfo: Marion Miilen, tel 502 4931