Digivaldkonna õppe- ja arendusjuht

Miks liituda Väikese Päikesega?

 • Võimalus olla Eesti kõige innovatiivsemas ja suuremas eelkooliealistele lastele teenuseid pakkuvas organisatsiooni liige.
 • Keskendume lapsest lähtuvale ja teaduspõhisele õpiteele. Sinu töö lastega muudab tulevikku.
 • Pühendumus ja innukus viivad Sind ettevõttesiseselt erinevate arengu- ja karjäärivõimalusteni.
 • Meie juures ootab iga uut töötajat mentor ja personaalne koolitusprogramm.
 • Iga ettepanek leiab kuulaja ja parima lahenduse.
 • Me toetame üksteist ja hindame sõbralikke suhteid.
 • Vaimu hoiavad erksana ühised tähistamised ja tervist edendavad väljakutsed.

Digivaldkond Väikeses Päikeses:

Väikeses Päikeses on digivaldkonna ja STEAM-õppe arendamine tähtsal kohal. Just need on valdkonnad, mis on tugevalt seotud tulevikuoskustega ning meie Väikeses Päikeses peame oluliseks nendele keskendumist juba alushariduses, et vundament saaks tugev.

Digipädevused ja STEAM-õpe on lõimitud meie lasteaedade ja ka -hoidude õppekavasse. 2021-22 õppeaastal toimus lastehoidudes Digirotatsiooni programm, mille raames toimetasid lastehoiud iga kuu erineva digivahendiga. Digitaristu on Väikeses Päikeses üsna lai ning täieneb pidevalt turule saabuvate uute põnevate vahenditega. Väike Päike pakub robootika- ja teaduse huviringe ning tegeleb koostööpartneritega põnevate digivaldkonna projektidega.

Õppe- ja kasvatustöö dokumenteerimiseks ja lapsevanematega suhtlemiseks kasutame Kindiedaysi tarkvara, mis toetab iga lapse individuaalset arengut ning võimaldab lasteaias toimuva lapsevanemale hästi nähtavaks teha.

Haridustehnoloogi töö on mitmekülgne ning põnev!

Digivaldkonna õppe- ja arendusjuhi töö kirjeldus:

 • digiõppe ja -tegevuskava elluviimine
 • STEAM õppekava rakendamise toetamine
 • digivahendite tutvustamine personalile ja  nende kasutuselevõtu toetamine
 • suhtlemine erinevate erialaste huvigruppidega
 • digivaldkonna projektides  osalemine
 • digiõppevara loomine
 • digiteemade kajastamine Väikese Päikese blogis

Töö asukoht Tallinn ja lähiümbrus.
Tööle asumise aeg 15.08.2022
Ootame Sinu CV ja motivatsioonikirja 8. juuliks 2022 personal@lasteklubi.ee.
Lisainfo: Marion Miilen, tel 502 4931