Viisikannel 5-7a
Muusika

Viisikannel 5-7a

  • Lastele vanuses: 5-7a
  • Asukoht: Viimsi, Kraavi tee 1
  • Toimumisaeg: K 14.10
  • Kestus: 40 minutit
  • Kordus: 1 korda nädalas
  • Juhendaja: Maive Lille
  • Hind: 36 €/kuu; 14 €/kord

Viisikannel on pill, mille mängimisega saavad hakkama juba lasteaiaealised lapsed. Tunnis saavad lapsed koos musitseerida, õppides mängima lihtsamaid eesti rahvaviise ja lastelaule. Mitme pilliga koos on võimalik mängida ka mitmehäälset muusikat. Viisikandle mäng õpetab lapsele püsivust, vastupidavust, tähelepanuvõimet, teistega arvestamist.

Pillimäng arendab lapse üldvõimeid: kuulmist, rütmitaju, mälu, peenmotoorikat, koordinatsioonivõimet.

Viisikandle tund on rühmatund, kus lapsed harjutavad pilli üksi ja ansamblis. Ansamblis mängimine on väga hea viis arendada lapse koostöövõimet ja oskust teisi kuulata. Pillimängu harjutades õpib laps pingutama ja see on hea ettevalmistus lapsele, kes kunagi soovib mõnda teist instrumenti õppima hakata. Viisikandle tund on ka hea ettevalmistus muusikakooli astujatele.

Oodatud on kõik lapsed, olenemata, kas eelnevalt on või ei ole olnud kokkupuuteid pillimängu või muusikaga.

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

3-10-aastaste laste huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.