Viisikannel 5-7a
Muusika

Viisikannel 5-7a

  • Lastele vanuses: 5-7a
  • Asukoht: Viimsi, Kraavi tee 1
  • Toimumisaeg: K 14.10
  • Kestus: 40 minutit
  • Kordus: 1 korda nädalas
  • Juhendaja: Maive Lille
  • Hind: 36 €/kuu; 14 €/kord

Viisikannel on pill, mille mängimisega saavad hakkama juba lasteaiaealised lapsed. Tunnis saavad lapsed koos musitseerida, õppides mängima lihtsamaid eesti rahvaviise ja lastelaule. Mitme pilliga koos on võimalik mängida ka mitmehäälset muusikat. Viisikandle mäng õpetab lapsele püsivust, vastupidavust, tähelepanuvõimet, teistega arvestamist.

Pillimäng arendab lapse üldvõimeid: kuulmist, rütmitaju, mälu, peenmotoorikat, koordinatsioonivõimet.

Viisikandle tund on rühmatund, kus lapsed harjutavad pilli üksi ja ansamblis. Ansamblis mängimine on väga hea viis arendada lapse koostöövõimet ja oskust teisi kuulata. Pillimängu harjutades õpib laps pingutama ja see on hea ettevalmistus lapsele, kes kunagi soovib mõnda teist instrumenti õppima hakata. Viisikandle tund on ka hea ettevalmistus muusikakooli astujatele.

Oodatud on kõik lapsed, olenemata, kas eelnevalt on või ei ole olnud kokkupuuteid pillimängu või muusikaga.

Tundi juhendab Maive Lille: „Huvi muusika ja laulmise vastu on minu sees olnud kogu aeg, mil ma ennast mäletan. Ma olen aktiivne koorilaulja ja minu lemmikfestival on jazzkaar.

Olen lõpetanud Kehra Lastemuusikakooli viiuli eriala ja muusikaõpetaja kutse omandasin Tartu Õpetajate Seminaris. Väikelaste õpetamise juurde jõudsin koos oma kahe lapsega, kellega osalesime palju aastaid muusika-ning võimlemistundides.

Tänaseks olen muusikatundide õpetaja olnud 18 aastat. Väikse Päikse huvikoolis toimetanud 10 aastat. Muusika on ühine keel, mis paneb silmad särama ja hinge helisema!

Kohtumiseni tunnis!“

Õppetegevuse eesmärgiks on toetada ja rikastada lapse arengut läbi pilliõppe.

Viisikannel on pill, mille mängimisega saavad hakkama juba lasteaia ealised lapsed. Viisikandle tunnis saavad lapsed koos musitseerida.
Tunnis õpime mängima lihtsamaid eesti rahvaviise ja lastelaule. Mitme pilliga koos on võimalik mängida ka mitmehäälset muusikat.
Viisikandle mäng õpetab lapsele püsivust, vastupidavust, tähelepanuvõimet, teistega arvestamist.

Pillimäng arendab lapse üldvõimeid: kuulmist, rütmitaju, mälu, peenmotoorikat, koordinatsioonivõimet.
Viisikandle tund on rühmatund, kus lapsed harjutavad pilli üksi ja ansamblis. Ansamblis mängimine on väga hea viis arendada lapse koostöövõimet ja oskust teisi kuulata. Pillimängu harjutades õpib laps pingutama ja see on hea ettevalmistus lapsele, kes kunagi soovib mõnda teist instrumenti õppima hakata.
Viisikandle tund on hea ettevalmistus muusikakooli astujatele.

Tunnis on kasutusel viisikandled.

Õpiväljundid:

• Laps on tutvunud pillimängu ja muusikaga, mis on üks oluline kultuuriosa
• Laps teab pillimängu võtteid
• Laps omandab teadmisi muusikateooriast
• Laps oskab mängida viisikannelt üksi ja/või ansamblis
• Laps on omandanud vähemalt 3 erinevat laulu-või rahvaviisi
• Laps on hea esineja

Õppesisu:

• Lihtsamate laulu-ja rahvaviiside mängimine viisikandlel
• Rütmiõpetus
• Kuulmistaju arendamine
• Koordinatsiooni arendamine
• Mälu arendamine
• Peenmotoorika arendamine

Õppeaja kestvus:

• Tunni pikkus: 40 minutit
• Õppekeel: eesti keel
• Õppemaht: 1 kord nädalas.

Alustamise tingimused:

• Vanus: 5-7 aastat
• Lapse huvi valdkonna vastu ja registreerimine seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) poolt läbi meie broneerimissüsteemi www.broneeri.lasteklubi.ee
• Huviring on tasuline. Info osalustasu kohta on leitav huvikooli koduleheküljelt.
Lõpetamise tingimused: osavõtt tundidest.

Hindamine:

• Sõnaline (suuline enesereflektsioon ja suuline õpetaja tagasiside vanemale tunni lõpus)
• Kirjalik tagasiside- (tunnistus) läbitud teemadega kord poole aasta jooksul/aasta lõpus, võimalused eneseteostuseks Huvikooli üritustel.

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

Huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.