Tantsuring 3- 7a
Liikumine, Loovus, Tants

Tantsuring 3- 7a

  • Lastele vanuses: 3- 7a
  • Asukoht: Tartu kesklinn, Tiigi 78
  • Toimumisaeg: N 15.15
  • Kestus: 45 minutit
  • Kordus: 1 kord nädalas
  • Juhendaja: Evelin Sepp
  • Hind: 25 €/kuu, 10 €/kord

Tantsuring arendab lapsi läbi lõbusate mängude.

Tunnis tehakse rütmi- ja koordinatsiooni harjutusi, laulumänge ning katsetatakse erinevaid liikumis- ja tantsustiile. Lapsel areneb loovus, liikuvus ja rütmitunnetus.

 

Õppetegevuse eesmärgiks on toetada ja rikastada riikliku õppekava raames saadavat haridust. Lapsed õpivad end kehaliselt väljendama läbi tantsu.
Tantsuringis luuakse eakohased ning vastavalt lapse arengule tantsukavasi, mille lapsed peaksid omandama, kui mitte täielikult siis osaliselt. Koos muusikaga saavad lapsed end väljendada iseseisvalt kui ka kogu grupiga. Tunnis on kasutusel erineva rütmi ja žanriga muusikat, nii eesti kui võõrkeeles. Samuti rikastavad tundi erinevad liikumisvahendid (nt pallid, hüppenöörid, hularõngad jne).

Õpiväljundid

• Laps tunneb rõõmu tantsimisest
• Laps liigub vastavalt juhendamisele
• Laps arvestab teistega ja peab kinni ringi reeglitest
• Laps liigub muusika järgi iseseisvalt ja vabalt
• Laps proovib meelde jätta õpitud tantsukava ning seda ka esitada

Õppesisu:

• Erinevate tantsukavade ära õppimine. Tantsukavad
• Liikumismängude reeglite järgimine. Liikumismängud
• Kordinatsiooni, painduvuse ja tasakaalu harjutuste sooritamine. Eakohased harjutused
• Erinevate vahendite kasutamine liikumismängudes ja tantsides. Vahendid
• Erineva muusika tempo järgi liikumine. Muusika

Õppeaja kestvus:

• Tunni pikkus: 45 minutit
• Õppekeel: eesti keel
• Õppemaht: 1 kord nädalas.

Alustamise tingimused:

• Vanus: 3-7 aastat
• Lapse huvi valdkonna vastu ja registreerimine seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) poolt läbi meie broneerimissüsteemi www.broneeri.lasteklubi.ee
• Huviring on tasuline. Info osalustasu kohta on leitav huvikooli koduleheküljelt.
Lõpetamise tingimused: osavõtt tundidest.

Hindamine:

• Sõnaline (suuline enesereflektsioon ja suuline õpetaja tagasiside vanemale tunni lõpus)
• Kirjalik tagasiside- (tunnistus) läbitud teemadega kord poole aasta jooksul/aasta lõpus, võimalused eneseteostuseks Huvikooli üritustel.

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

Huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.