Robootika- ja nutiring 5-7a T kell 14.15
Robootika ja tehnoloogia

Robootika- ja nutiring 5-7a T kell 14.15

  • Lastele vanuses: 5-7a (varem robootika huviringid käinud lapsed)
  • Asukoht: Viimsi, Kraavi tee 1
  • Toimumisaeg: T 14.15
  • Kestus: 45 minutit
  • Kordus: 1 kord nädalas
  • Juhendaja: Kristina Vee
  • Hind: 36 €/kuu; 14 €/kord

Lapsed saavad teadmisi konstrueerimisest ja projekteerimisest läbi erinevate  teemade ja probleemülesannete lahendamise.

Lapsed õpivad ennast keeleliselt väljendama ning lahendama matemaatilisi ja loogilisi ülesandeid. Mängides ja ehitades õpitakse tundma loodust ja ümbritsevat keskkonda. Samaaegselt areneb koostöö- ja meeskonnatööoskus ning oskus luua suhteid oma eakaaslastega. Lapsed tutvuvad lihtsamate mehhanismide tööprintsiipidega (tasakaal, tugevus, stabiilsus, liikuvus) ning uurivad lihtsate masinate struktuure, õpivad planeerima oma tööd ja jagama seda eakaaslastega. Õppetöö toimub nii individuaalselt, paarides kui ka meeskondades.

Tunnis on kasutusel erinevad Lego harivad klotsid (WeDo 1.0 ja 2.0, Education, More To Math, Story Starter), robotid (Edison, M-bot, Bee-bot, Codey Rocky), andurkomplektid (Makey-makey, Neuron). Lisaks tahvelarvutid, kus sees palju harivaid äppe. Esialgseid prototüüpe luues, kasutame tavapäraseid meisterdamisvahendid, mis arendavad peenmotoorikat. Oodatud on kõik huvilised!

Edasijõudnute tegevustesse ootame lapsi, kellel on juba väike kogemus valdkonnast olemas.

Väike Päike huviringid toimuvad alates 1.09.2022.

 

Õppetegevuse eesmärk on tõsta lapse huvi matemaatika ja tehniliste vahendite vastu võttes aluseks riiklik õppekava. Kasutades erinevaid interaktiivseid vahendeid areneb lapsel loogiline mõtlemine, loovus ja innovaatilisus.

Robootika huviringis tutvutakse lihtsamate programeerimisvahenditega ning roboti tööks vajalike osadega. Lapsed õpivad tegutsema juhiste järgi ja olema ise juhendajad. Lapsed tutvuvad programeerimise algtõdedega ning programeerivad robotid liikuma. Lapsed lahendavad erinevaid ülesandeid nii individuaalselt kui ka meeskonnas.

Tunnis on kasutusel Lego Education klotsid (Spike Essentials, We Do 2.0, Coding Express), Bee-Botid, Bluebotid, Ozobotid, Qobo teod, Tale-Bot, Matatalab, Osmo, Makey-makey. Lisaks on kasutusel tahvelarvutid, mis sisaldavad harivaid äppe või on vajalikud robotite tööle panemiseks.

Õpiväljundid:

• Laps teab, milleks erinevad robotite osad vajalikud on.
• Laps suudab joonistel kujutatud õpetuste järgi roboteid kokku panna.
• Laps ehitab iseseisvalt lihtsamate masinate mudeleid ja oskab idee teostamiseks valida õiged vahendid.
• Laps on omandanud teadmised lihtamate digiseadmete juhtimisest ja programeerimisest.
• Laps teeb digivahendi abil või etteantud keskkonnas teistega koostööd.
• Laps kasutab digi- ja robootikavahendeid heaperemehelikult.
• Laps kasutab digitehnoloogiat loomingulisel eesmärgil.
• Lapsel tekivad seosed tehnoloogia ja päris elu vahel.
• Laps tunneb digimeediumite (video, pildid, audio) loomise võimalusi ja omandab lihtsamaid töötlemise võtteid.

Õppesisu:

• Robotid ja nende kasutamine erinevates valdkondades. Spike Essentials. Paaristöö.
• Juhiste järgi tegutsemine. Paaristöö.
• Programeerimise alused. Tutvumine tahvelarvutiga ja robotile käskluste kodeerimine. Spike Essentials. Paaristöö.
• Põrandarobotile seadme liigutamiseks käskluste sisestamine. Bee-Bot, Bluebot, Rugged Robot. Individuaalne ja meeskonna töö.
• Robotile raja joonistamine markeriga. Roboti mati kujundamine. Ozobot. Meeskonnatöö.
• Tahvlita programeerimine. Käskluste andmine programeerimisklotsidega või pusletükidega. Quobo tigu. Matatalab. Paaristöö.
• Roboti programeerimine joonistama erinevaid graafilisi elemente. Matatalab ja Tale-Bot. Paaristöö.
• Multika tegemise alused. Tahvelarvutiga piltide tegemine ja saadud multika töötlemine, heli lisamine. Stikbot Studio app. Paaristöö.
• 3-D kujutised ja rikastatud reaalsus, liitreaalsuse pildid. Väljaprinditud pildide värvimine ja tahvelarvutis liikuma panemine. Quiver app. Individuaalne töö.
• Robotite kaudu erinevate valdkondade uurimine nagu mina ja keskkond, muusika, matemaatika, keel ja kõne. Meeskonnatöö.

Õppeaja kestvus:

• Tunni pikkus: 45 minutit
• Õppekeel: eesti keel
• Õppemaht: 1 kord nädalas

Alustamise tingimused:

• Vanus: 5-7 aastat
• Lapse huvi valdkonna vastu ja registreerimine seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) poolt läbi meie broneerimissüsteemi www.broneeri.lasteklubi.ee
• Huviring on tasuline. Info osalustasu kohta on leitav huvikooli koduleheküljelt.
Lõpetamise tingimused: osavõtt tundidest.

Hindamine:

• Sõnaline (suuline enesereflektsioon ja suuline õpetaja tagasiside vanemale tunni lõpus)
• Kirjalik tagasiside- (tunnistus) läbitud teemadega kord poole aasta jooksul/aasta lõpus, võimalused eneseteostuseks Huvikooli üritustel.

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

Huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.