Muusikaring 3-7a
Muusika

Muusikaring 3-7a

  • Lastele vanuses: 3-7a
  • Asukoht: Tartu kesklinn, Tiigi 78
  • Toimumisaeg: E 15.30
  • Kestus: 45 minutit
  • Kordus: 1 kord nädalas
  • Juhendaja: Maia Kapsi
  • Hind: 21 €/kuu

Väikelaste muusikatundides kasutame palju erinevaid mängulisi vahendeid (käpiknukud, rütmipillid, pildid, sulekesed, kassipallid, kivikesed, rätikud jne), mis aitavad muusikaga sõbraks saada ja muusikatunde lõbusaks muuta.

Läbi muusika ja mängu saame aidata kaasa lapse kehalisele ja kõne arengule. Erinevate tegevuste ja vahendite kaudu arenevad lapse peenmotoorika, koordinatsioon, rütmitunne, tähelepanu- ja keskendumisvõime, suhtlemis- ja vaatamisoskus ning oskus kuulata.

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.