Lugemisring “Lustiga lugema” 6-7a
Lugemisring

Lugemisring “Lustiga lugema” 6-7a

  • Lastele vanuses: 6-7a
  • Asukoht: Viimsi, Kraavi tee 1
  • Toimumisaeg: K 14.00
  • Kestus: 1 tund
  • Kordus: 1 kord nädalas
  • Juhendaja: Merike Varandi
  • Hind: 36 €/kuu

Ring on mõeldud koolieelikutele, kes väikeses grupis (kuni 10 last) saavad lugema õppimiseks individuaalset abi, tuge ja tunnustust. Ringi eesmärk on tõsta laste lugemishuvi ja -motivatsiooni, arendada lugemisoskust ning teha esimesi katsetusi kirjutama õppimisel. Tegevustes kasutame palju toredaid mänge, mis aitavad kaasa lapse lugemisvalmiduse ja -oskuse kujunemisele. Pöörame tähelepanu lapse loovale mõtlemisele ja esinemisjulgusele ning silma ja käe koostööle.

Ringi töö käigus rikastub lapse sõnavara, areneb kuulamis-, jutustamis- ja eneseväljendusoskus.

Väike Päike huviringid toimuvad alates 1.09.

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

3-10-aastaste laste huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.