Lauluklubi 3-7a
Muusika

Lauluklubi 3-7a

 • Lastele vanuses: 3-7a
 • Asukoht: Viimsi, Kraavi tee 1
 • Toimumisaeg: K 15.00
 • Kestus: 40 minutit
 • Kordus: 1 kord nädalas
 • Juhendaja: Maive Lille
 • Hind: 36 €/kuu; 14 €/kord

Lauluklubi tundides tegeleme süvendatult muusikaliste põhivõimete (muusikaline kuulmine, rütmitunne ja muusikaline mälu) arendamisega.

Mida me tunnis teeme?
• Laulame meloodilisi kajamänge. Need on harjutused, mis arendavad muusikalist kuulmist ja kinnistavad helidevahelisi suhteid.
• Mängime rütmimänge. Rütmimängud on spetsiaalsed mudelmängud, mille kaudu areneb lapsel rütmitunne. Rütmitunne on alustalaks muusikaga tegelemisel ja pilliõppes.
• Mängime laulumänge ja ringmänge. Laulumängud ja ringmängud arendavad ja kinnistavad lapse muusikalist kuulmist, rütmitunnet ja muusikalist mälu.
• Laulame toredaid laule ja mängime rütmipillidega. Laulame koos ja üksi.
• Lapsel areneb viisipidamine ja suureneb koostöövõime teiste lastega.
• Lapsel on võimalus ennast proovile panna ka soololaulus.
• Mängimine rütmipillidega arendab samuti kõiki muusikalisi põhivõimeid.

Väikse Päikse lauluklubil on tundides võimalus kasutada ka viisikandleid ja Orff instrumente  (s.o. C. Orffi poolt spetsiaalselt muusikaõpetuseks  koondatud ja kohandatud rütmi-ja plaatpillid (Studio 49`)).  Muusikasaalis on kaasaegne helisüsteem koos mikrofonide kasutamise võimalusega.

Lauluklubi lapsed saavad esineda Väikse Päikse korraldatud üritustel.

Väike Päike huviringid toimuvad alates 1.09.2022.

 

Tundi juhendab Maive Lille: Huvi muusika ja laulmise vastu on minu sees olnud kogu aeg, mil ma ennast mäletan. Ma olen aktiivne koorilaulja ja minu lemmikfestival on jazzkaar.

Olen lõpetanud Kehra Lastemuusikakooli viiuli eriala ja muusikaõpetaja kutse omandasin Tartu Õpetajate Seminaris. Väikelaste õpetamise juurde jõudsin koos oma kahe lapsega, kellega osalesime palju aastaid muusika-ning võimlemistundides.

Tänaseks olen muusikatundide õpetaja olnud 18 aastat. Väikse Päikse huvikoolis toimetanud 10 aastat. Muusika on ühine keel, mis paneb silmad särama ja hinge helisema!

Kohtumiseni tunnis!

Üldinfo

Huviringi üldiseloomustus ja eesmärgid:  Õppetegevuse eesmärgiks on toetada ja rikastada lapse arengut muusikaliste tegevuste kaudu. Lauluklubis  tegeleme süvendatult muusikaliste põhivõimete (muusikaline kuulmine, rütmitunne ja muusikaline mälu) arendamisega:

 • Laulame meloodilisi kajamänge. Need on harjutused, mis arendavad muusikalist kuulmist ja kinnistavad helidevahelisi suhteid.
 • Mängime rütmimänge. Rütmimängud on spetsiaalsed mudelmängud, mille kaudu areneb lapsel rütmitunne. Rütmitunne on alustalaks muusikaga tegelemisel ja pilliõppes.
 • Mängime laulumänge ja ringmänge. Laulumängud ja ringmängud arendavad ja kinnistavad lapse muusikalist kuulmist, rütmitunnet ja muusikalist mälu.
 • Laulame toredaid laule ja mängime rütmipillidega. Laulame koos ja üksi.
 • Lapsel areneb viisipidamine ja suureneb koostöövõime teiste lastega.
 • Lapsel on võimalus ennast proovile panna ka soololaulus.
 • Mängimine rütmipillidega arendab samuti kõiki muusikalisi põhivõimeid.
 • Tunnis on kasutusel erinevad rütmipillid ja loov-vahendid.

Õpiväljundid:

 • Laps on tutvunud laulmise ja muusikaga, mis on üks oluline kultuuriosa
 • Laps omandab mitmekülgset lasterepertuaari
 • Laps on hea esineja
 • Erinevate muusikapalade kuulamine ja laulmine rikastab lapse tundemaailma

Õppesisu:

 • Laulmisõpetus
 • Rütmiõpetus
 • Kuulmistaju arendamine
 • Koordinatsiooni arendamine
 • Mälu arendamine
 • Peenmotoorika arendamine

Õppeaja kestvus:

Tunni pikkus: 40 minutit

Õppekeel: eesti keel

Õppemaht: 1 kord nädalas

 Alustamise tingimused:

Vanus: 3-7 aastat

Lapse huvi valdkonna vastu ja registreerimine seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) poolt läbi meie broneerimissüsteemi www.broneeri.lasteklubi.ee

Huviring on tasuline. Info osalustasu kohta on leitav huvikooli koduleheküljelt.

Lõpetamise tingimused: 

osavõtt tundidest.

Hindamine:

Suuline tagasiside vanematele. Tunnistused. Esinemised Väikse Päikse üritustel

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

Huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.