Kokandus 4-5a
Kokandus, Loovus

Kokandus 4-5a

 • Lastele vanuses: 4-5a
 • Asukoht: Viimsi, Kraavi tee 1
 • Toimumisaeg: N 16.45
 • Kestus: 45 minutit
 • Kordus: 1 kord nädalas
 • Juhendaja: Mari-Liis Vesiallik
 • Hind: 36 €/kuu; 14 €/kord

Kokandusklubi on lastele, kellele meeldib või kes tahaksid õppida kokkama. Eesmärk on õpetada lihtsaid ja maitsvaid toite, mida laps saaks ise pärast kooli endale valmistada. Loomulikult tutvume uute maitsetega ja katsetame erinevaid retsepte kaugete maade köökidest ning kasutame fantaasiat ja loome ise retsepte.

Laps kokandusringis käimise tulemusena:

 • tunneb ära tunnis käsitletud toiduaineid ja oskab neid nimetada
 • oskab kasutada tunnis läbi proovitud töövahendeid ja teab hoida ohutust
 • tunneb toidutegemisest rõõmu ja oskab hinnata toitu mitte ainult maitse vaid ka lõhna ja välimuse järgi
 • oskab lihtsamaid töövõtteid kätevahel rullimine, toidu segamine, mandariini koorimine jne.
 • oskab järgida lihtsamaid tööjuhiseid.

Väike Päike huviringid toimuvad alates 1.09.2022.

Õppetegevuse eesmärgiks on toetada ja rikastada riikliku õppekava raames saadavat haridust. Lapsed saavad teadmisi läbi erinevate toitainete teemade. Lapsed õpivad ennast keeleliselt väljendama ning lahendama matemaatilisi ja loogilisi ülesandeid. Süüa tehes õpitakse tundma loodust ja ümbritsevat keskkonda. Samaaegselt areneb koostöö- ja meeskonnatööoskus ning oskus luua suhteid oma eakaaslastega. Lapsed tutvuvad lihtsamate töövõtetega köögis (noa käsitlemine, toitainete kaalumine jne.), erinevaid maitseid; kuidas ühest põhi toitainest saab eri viisidel töödelda jne. Õppetöö toimub nii individuaalselt, paarides kui ka meeskondades. Õpetab eluks vajalikke oskuseid!

Tunnis teeme katseid erinevate ainetega näiteks: kuidas saab muna seest sisu välja puhkuda? Kuidas saab kilekoti abil 5 minutiga jäätist teha? Kuidas ise piimast (vahukoorest) võid teha?

Õpiväljundid:

• Laps tunneb ära tunnis käsitletud toiduaineid ja oskab neid nimetada.
• Laps oskab kasutada tunnis läbi proovitud töövahendeid ja oskab neid ohutult kasutada
• Laps tunneb toidutegemisest rõõmu
• Laps oskab lihtsamaid töövõtteid: käte vahel rullimine, toidu segamine, koorimine jne.
• Laps oskab järgida lihtsamaid tööjuhiseid.

Õppesisu:

• Juhendamise järgi tegutsemine. Grupitöö.
• Töövahendite kasutamine/jagamine.
• Keemilised (ohutud) reaktsioonid.
• Katsed ja avastamised.
• Toidu valmistamine.

Õppeaja kestvus:

• Tunni pikkus: 45 minutit
• Õppekeel: eesti keel
• Õppemaht: 1 kord nädalas

Alustamise tingimused:

• Vanus: 3-7 aastat
• Lapse huvi valdkonna vastu ja registreerimine seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) poolt läbi meie broneerimissüsteemi www.broneeri.lasteklubi.ee
• Huviring on tasuline. Info osalustasu kohta on leitav huvikooli koduleheküljelt.

Lõpetamise tingimused: osavõtt tundidest.

Hindamine:

• Sõnaline (suuline enesereflektsioon ja suuline õpetaja tagasiside vanemale tunni lõpus)
• Kirjalik tagasiside- (tunnistus) läbitud teemadega kord poole aasta jooksul/aasta lõpus, võimalused eneseteostuseks Huvikooli üritustel.

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

3-10-aastaste laste huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.