Inglise keel 5-7a
Inglise keel

Inglise keel 5-7a

  • Lastele vanuses: 5-7a
  • Asukoht: Viimsi
  • Toimumisaeg: E 16.30 / N 16.30
  • Kestus: 30 minutit
  • Kordus: 2 korda nädalas
  • Juhendaja: Küllike Tilk
  • Hind: 2x nädalas 46 €/kuu / 1x nädalas 31 €/kuu

Tulemuslikuks keeleõppeks peab keeleõpe lähtuma laste vanusegrupist. Õppimine võib olla huvitav ja vaheldusrikas, kombineerides liikumist, muusikat, ühistegevusi ja mängu. Väiksemate laste tunnis kuulatakse, korratakse ja tehakse kaasa erinevaid mänge, laule ja liikumist. Suuremate laste tundi on eelnimetatule lisaks kombineeritud ka töölehtede täitmist. Lõbusal meelel on inglise keel kõigil väikestel õppijatel peagi selge.