ARENDAV RÜHMATUND KOOS FÜSIOTERAPEUDIGA 3-6K
Liikumine

ARENDAV RÜHMATUND KOOS FÜSIOTERAPEUDIGA 3-6K

  • Lastele vanuses: 3-6kuud ehk kõhutajad
  • Asukoht: Viimsi, Kraavi tee 1
  • Toimumisaeg: T 11.30
  • Kestus: 45 minutit
  • Kordus: 1 korda nädalas
  • Juhendaja: Liis Piirsoo
  • Hind: 36 €/kuu; 14 €/kord

Beebide ja väikelaste võimlemistunni põhifookuses on laste põhimotoorsete oskuste ja eakohase arengu soodustamine. Tund keskendub mängulises vormis ja erinevaid vahendeid kasutades liigutuste ja tegevuste õppimisele, lihaskonna tugevdamisele, tasakaalu ja osavuse arendamisele ning erinevate meelte kaudu maailma tundma õppimisele. Lähtume tunnis laste vanusest ja arengutasemest, vajadusel kohandame tegevusi lähtuvalt tunnis osalejate individuaalsetele vajadustele. Tund on vahelduv, sisaldades lisaks erinevatele harjutustele ka laulu ja tralli!

Tundi viib läbi laste füsioterapeut Liis Piirsoo, kellel on laste füsioteraapia alal pea 10 aastane töökogemus. Erialane kõrgharidus ja pikaaegne töötamine lastega on loonud tugeva baasi tegevuste valimisel vastavalt vanusele ja arengule ning terava silma hindamaks laste liigutusmustreid ja võimalikke kõrvalekaldeid.

Üks tund kestab 45 minutit.

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

Beebide ja alla 3-aastaste laste huviringidelt ei ole võimalik tulumaksu tagastust taodelda, kuna nende tegevust reguleerib täiskasvanute koolituse seadus ja sellest lähtuvalt ei kuulu see teenus tulumaksu tagastuse alla.